Výmaz z insolvenčního rejstříku

PoradnaVýmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den, chci se zeptat? Když už mi v září skončila po 5 letech insolvence, kdy budu vymazán z registru dlužníků. Případně musím někam posílat zadost o vymazání z registru, když už ubehla 5 léta lhůta? Děkuji Doleček

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, dovolím si Vás odkázat na ust. § 425 odst. 1 IZ, které stanoví, že po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Skončí-li insolvenční řízení rozhodnutím podle § 142, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka; dlužník je oprávněn požádat o vyškrtnutí nejdříve po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.
Pokud již lhůta uplynula a nedošlo k vyškrtnutí Vaší osoby ze seznamu dlužníků, tak o to požádejte insolvenční soud.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce