Výmaz z insolvenčního rejstříku

PoradnaVýmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den.
V listopadu tohoto roku my skončilo moje oddlužení plněním splátkového kalendáře dle starého insolvenčního zákona.Po vystavení zprávy  o splnění oddlužení od insolvenční správkyně,Vydal insolvenční soud usnesení o splnění oddlužení a mě jako dlužníka osvobodil od placení zbylé části neuhrazených pohledávek zahrnutých do oddlužení a pohledávek které se do řízení nepřihlásily ač tak měli učinit.Dle IZ je záznam o proběhlém řízení veden v insolvenčním rejstříku pět let od právní moci usnesení soudu o splnění oddlužení.Je možno aby mě insolvenční soud vymazal z insolvenčního rejstříku dřív než za pět let?Děkuji za vaši odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, právní úprava vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků se řídí ust. § 425 odst. 1 IZ. Tzn., že insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení. Pokud tedy Vaše oddlužení bylo ukončeno rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. § 413 odst. 1 IZ), platí pro Vás uvedená 5ti letá lhůta.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce