Vypsání konkurzu na osobu, která po ukončení insolvence opakovaně nehradí své závazky

PoradnaVypsání konkurzu na osobu, která po ukončení insolvence opakovaně nehradí své závazky
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den,
rozhodnutím soudu ve věci zrušení a vypořádá podílového spoluvlastnictví mi měl být vyplacen vypořádací podíl ve výši 800.000,- Kč spoluvlastnicí, které před 2 lety byla ukončena insolvence. U soudu prohlašovala, že má její syn předschválenou hypotéku a má tedy dostatek prostředků. Na úhradu vypořádacího podílu jí bylo soudem dáno 6 měsíců od právní moci rozsudku. Během těchto 6 měsíců byla spoluvlastnici nařízena nová exekuce, která vznikla po ukončení IŘ. V soudem daném termínu 6 měsíců k vyplacení vypořádacího podílu nedošlo, předala jsem k vymahaní exekutorovi. Pokud osobě po ukončení insolvence vznikají další dluhy, mohu na ni vypsat konkurz ? Porušuje svým chováním insolvenční zákon?
Děkuji,
Minaříková

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, pokud dlužník splní podmínky oddlužení a soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. § 413 IZ) a osvobodí dlužníka od placení pohledávek (srov. § 414 IZ), neznamená to, že by dlužník disponoval pro futuro ochranou vůči věřitelům a nemohlo být na dlužníka vydáno rozhodnutí o úpadku (srov. § 136 a násl. IZ). Pokud se tedy dlužník po splnění oddlužení dostane do stavu, který je definován v ust. § 3 IZ jako úpadek, tak je možné s ním zahájit insolvenční řízení a v rámci toho řešit jeho úpadek konkursem.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce