Výzva k úhradě dluhu po ukončení insolvence

PoradnaVýzva k úhradě dluhu po ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 1 rokem

Dobrý den,
po řádně splněném oddlužení s osvobozením od placení pohledávek dorazila výzva k platbě od zástupce věřitele – dodavatele plynu, který měl svou pohledávku 40251,86 Kč přihlášenou v insolvenčním řízení, 30,2% bylo splaceno. Ve výzvě žádá o zbývající části pohledávky za odběr plynu 8630,59 Kč včetně kompletního příslušenství (úroků 5734,02 a nákladů řízení 11113,- Kč), odovolává se na par. 416, odst. 1 IZ, protože dle jeho názoru docházelo k neoprávněnému odběru plynu (i když nebyl přívod plynu zastaven, smlouva prý byla pro neplacení vypovězena), tedy jde o pohledávku na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti . V opačném případě bude zahájena exekuce. Je v pořádku, že si po proběhlém oddlužení věřitel v takovémto případě nárokuje i veškeré příslušenství?
Děkuji za Váš čas

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 rokem

Dobrý den, Vámi uvedené zákonné ustanovení, tedy ust. § 416 odst. 1 IZ vyjmenovává případy, na které se nevztahuje osvobození podle ust. § 414 IZ. Jedním z těchto případů jsou pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Doporučuji Vám postavit na jisto, zda opravdu docházelo k neoprávněnému odběru plynu či nikoliv. Odpověď na tuto otázku je zásadní pro další postup. Pokud by věřitel bez dalšího zahájil exekuci, tak doporučuji podat návrh na zastavení exekuce s návrhem na její odklad, když v řízení o zastavení exekuce bude postaveno na jisto, zda se na tuto pohledávku osvobození vztahuje či nikoliv.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát