Žádost o oddlužení

PoradnaŽádost o oddlužení
Erika M. Personál se zeptal(a) před 5 roky

Dobrý den,

společně s manželou jsme si požádali o odlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů. Celková dlužná částka činí cca 1,4 mil., kdy dluh ve výši 900.000,- je dluh mé manželky, který vznikl před uzavřením našeho manželství. V létě mi zemřel otec, po kterém jsem zdědil podíl na bytě, kdy zisk z prodeje bude použit jako mimořádná splátka. Pokud by výtěžek pokryl více než 100% našich společných závazků, bude mi přeplatek vyplacen, nebo bude celá částka použita i na dluh mé manželky? Tj. naše společné dluhy by byly uhrazeny a já bych nadále platil splátky s manželkou již jen na její dluh. Dle zákona je dědictví pouze mé vlastnictví, nikoli SJM. Děkuji za odpověď.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 5 roky

Dobrý den, jednou z povinných náležitostí společného návrhu manželů na povolení oddlužení je, že musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů (srov. § 394a odst. 2 IZ). Dále platí, že manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (srov. § 394a odst. 3 IZ). Z uvedeného lze dovodit, že celá částka bude použita i na dluh Vaší manželky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce