Zamítnutý exekuční návrh

PoradnaZamítnutý exekuční návrh
Tazatel se zeptal(a) před 1 rokem

Dobrý den,
na základě notářského zápisu ve společnosti Keramika Krumvíř spol. s r.o. nesplnil pan Lukáš Cupal, RČ 840525/4077, trvalé bydliště : Mikulčice 308, PSČ 696 19 dohodu o uznání dluhu. Dobrovolně nezaplatil poslední splátku 135 000,- Kč kterou měl učinit nejpozději do 31.12. 2021. Splnil ji pouze z části ve výši 22 500 Kč dne 28. 2. 2022.  Podala jsem exekuční návrh na zbývající částku 112 500,- Kč, exekuční řízení bylo zastaveno  z důvodu, že insolvenční soud rozhodl o jeho odlužení.
Má dlužník povinnost podávat infomaci, že je v insolvenci? Můžete mi prosím poradit, co se dá v mém případě ještě dělat ?
Děkuji Vám za odpověď.
Osičková
 

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 1 rokem

Dobrý den, platná právní úprava neukládá dlužníkovi povinnost informovat své věřitele o skutečnosti, že mu bylo povoleno oddlužení. Tím, že je tato skutečnost zveřejněna prostřednictvím insolvenčního rejstříku, tak zákonodárce předpokládá, že každý z věřitelů dlužníka si v rámci péče o svou pohledávku tuto skutečnost sám zjistí. Pokud bylo dlužníkovi přiznáno osvobození od placení pohledávek dle ust. § 414 IZ, tak bohužel již svou pohledávku neuplatníte.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce