zasílání celé mzdy insolvenčnímu správci

Poradnazasílání celé mzdy insolvenčnímu správci
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, náš zaměstnanec má insolvenci. Insolvenční správce požaduje zaslání celé mzdy našeho zaměstnance s tím, že si sám  vypočte přednostní srážku, tu si ponechá  a zbytek zašle zaměstnanci.
Je tento postup správný?
Dále mám dotaz ohledně výpočtu přednostní pohledávky u zaměstnance, který nemá žádné vyživované osoby a má částeční invalidní důchod.  Výměra 8.101,– Kč , ale na účet  dostává 7949,– Kč.
Přišlo mu od ČSSP, že na základě unesení Krajského soudu bylo rozhodnuto o úpadku a jeho řešení oddlužněním spojeným s plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, začne provádět srážky s důchodu v ve výši 152 Kč.
Jakou částku důchodu mám připočítat k čisté mzdě, abych mohla vypočítat srážku.
Moc děkuji za odpověď
Fuková Marie

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, podle mého názoru byste odpovědi na položené otázky měla nalézt v usnesení insolvenčního soudu, kterým bylo schváleno oddlužení (nikoliv povoleno). Insolvenční soud tímto usnesením ukládá povinnost dlužníkovi jaké částky má prostřednictvím IS platit věřitelům, od kdy a v jakých termínech, dále mu ukládá povinnost platit IS zálohu na odměnu a hotové náklady a dále ukládá i povinnost plátci jiného příjmu dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce