Změna zaměstnavatele

PoradnaZměna zaměstnavatele
Tazatel se zeptal(a) před 3 roky

Dobrý den, 
ve firmě máme nového zaměstance, který má schválené oddlužení. V usnesení o schválení oddlužení má zaměstnanec určeno, že musí každý (sám zaměstnanec) měsíc zasílat ins. správci 12.100 ze své mzdy u svého minulého zaměstnavatele. (Jednalo se o německého zaměstnavatele, s místem výkonu práce v německu, proto soud přistoupil k tomuto řešení). Nyní tento zaměstnanec nastoupil k nám do společnosti a přišlo nám sdělení od ins. správce, že máme zaměstnanci provádět srážky ze mzdy dle obecné zákonné úpravy. Pokyny ins. správce tedy neodpovídají usnesení vydaným soudem. Čím se tedy máme řídit? Máme provádět zákonné srážky ze mzdy dle instrukcí ins. správce nebo např. srážky dočasně neprovádět a obrátit se na příslušný soud?

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 3 roky

Dobrý den, vzhledem ke skutečnosti, že dlužník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, IS a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání (srov. § 412 odst. 1, písm. c) IZ), předpokládám, že Váš nový zaměstnanec tak již učinil a insolvenční soud na toto oznámení bude příslušným způsobem reagovat. Za daného stavu lze souhlasit s postupem IS, neboť je důležité, aby i nadále bylo zajištěno pravidelné splácení a dlužníkovi nevznikl dluh.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce