Zpeněžení majetku

PoradnaZpeněžení majetku
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den,
jako dlužník (v nepatrném konkursu, po zrušení oddlužení) jsem pomocí příbuzných opatřil finance na vyplacení veškerých, i nezajištěných pohledávek. Insolvenční správce slíbil, že mi zašle vyúčtování – především svých nákladů, aby nedošlo k prodeji nemovitosti např. kvůli chybějícím 10.000 Kč – a to opakovaně i po urgencích, vyúčtování měl prý sestavit účetní. Přesto správce neočekávaně zpeněžil nemovitost v MP. Jako dlužník jsem nemohl o vyplacení komunikovat přímo s věřitelem, neboť bych jím byl neprávem nařčen, že zvýhodňuji věřitele a dopouštím se tak trestného činu – věřitelem jsem byl napadán již v minulosti. Správce věřiteli zamlčel, že jsou připraveny peníze na vyplacení pohledávek, ani neodmítl původní pokyny věřitele ke zpeněžení, ani nežádal soud o dohled nad pokyny věřitele. Soud již dohled nad správcem nestihl uskutečnit, neboť k prodeji došlo neočekávaně oproti předchozí domluvě. Správce nemovitost v podstatě svévolně zpeněžil, prodal ji v dražbě spekulantovi za polovinu tržní ceny – spekulant dal krátce nato vědět (SMS), že ji za tržní cenu prodá zpět (zajištěná pohledávka byla ve výši 1/5 tržní ceny). Hyperochu správce dosud zadržuje. Může tedy být kupní smlouva vzniklá na základě jednoznačného bezpráví uznána za platnou? Zvláště, když žaloba proti správci by nebyla rychlá ani účinná, řízení by probíhalo roky, zatímco bych, jak se snaží spekulant, skončil na ulici; žaloba by neodstranila porušení práv a náhrada by zřejmě byla jen částečná. Chci především ochránit obydlí své a své rodiny, které budovalo několik generací. Správce je motivován odměnou za prodej podle vyhlášky MSP (cca 200.000 Kč). Je takové jednání správce přípustné a je naděje na obnovení mého vlastnického práva? Děkuji za odpověď, Daniel H.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Vážený pane,
postup insolvenčního správce podléhá dohledové činnosti insolvenčního soudu, na který se lze v takovýchto případech obrátit. Soud může od insolvenčního správce požadovat zprávy a vysvětlení jeho postupu, může mu rovněž udělovat pokyny, nahlížet do účtů IS a konat další potřebná šetření. Dále soud může rozhodnout o porušení povinnosti ins. správce a přijmout pořádková opatření ve formě například zproštění funkce v konkrétním případě a  ustanovit ins. správce jiného. Na insolvenční soud se Vy jako dlužník můžete obrátit v případě, že se postup ins. správce v dané věci jeví jako nepřiměřený a poškozující či ztěžující průběh řízení.
 
Na straně druhé je třeba uvést, že v tomto případě, pokud byl dán zajištěným věřitelem pokyn ke zpeněžení majetkové podstaty, není zákonem vyžadováno, aby insolvenční soud tento pokyn odsouhlasil, právě naopak, insolvenční správce je povinen na základě tohoto pokynu začít konat a pokud by tak neučinil, vystavil by se riziku postihu ze strany insolvenčního soudu, jak popisuji výše. Pokud tedy insolvenční správce postupoval v souladu s pokynem zajištěného věřitele, na jehož základě proběhlo zpeněžení majetkové podstaty, tak bude velmi obtížné napadnout tento postup a domoci se obnovy Vašeho vlastnického práva.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce