Zpeněžení majetku

PoradnaZpeněžení majetku
Tazatel se zeptal(a) před 2 roky

Dobrý den, pokud byl  zajištěný majetek zpeněžen v rámci insolvečního řízení, a po skončení insolvečního řízení. Po jeho skončení vyjde najevo na základě rozsudku trestního soudu, že pohledávka vznikla na základě trestného činu, podvodu nebo lichvy. Lze se domáhat neplatnosti uzavřených smluv insolvenčným správcem? A u jakého soudu,  a je za škodu odpovědný insolvenčný správce?

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 2 roky

Dobrý den, jestliže v rámci insolvenčního řízení byla pohledávka zajištěného věřitele uznána a došlo ke zpeněžení zajištěného majetku a celý proces proběhl v souladu s IZ, je podle mého názoru tento proces uzavřen. Pouze za podmínky, že by bylo prokázáno, že proces zpeněžování zajištěného majetku proběhl v rozporu se zákonem, bylo by možné uvažovat o uplatnění nároku na náhradu škody. Podmínkou úspěšného uplatnění takového nároku je však prokázání škody, prokázání porušení určité právní povinnosti a zejména prokázání příčinné souvislosti mezi porušením právní povinnosti a způsobením škody. 
Pokud jde o odpovědnost IS, tak ten je dle ustanovení § 36 IZ povinen při výkonu své funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí a vyvíjet veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil věřitele (nebo alespoň jejich pohledávky) v co možná nejvyšší míře.  Předpokladem vzniku odpovědnosti IZ za škodu podle § 37 odst. 1 IZ je, aby insolvenční správce při výkonu své funkce:
(i)    porušil povinnosti uložené mu zákonem,
(ii)   porušil povinnosti uložené mu soudem, nebo
(iii)  postupoval s nedostatkem odborné péče.
Teprve poté může nastat jeho odpovědnost. 
Příslušným soudem by pak měl být insolvenční soud, neboť by se jednalo o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklý porušením povinností IS. Pokud by se o tento případ nejednalo, byl by věcně a místně příslušný obecný soud IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce