zrušení oddlužení – následné kroky

Poradnazrušení oddlužení – následné kroky
Tazatel se zeptal(a) před 10 měsíců

Dobrý den, bylo mi soudem zrušeno schválené oddlužení z důvodu neplnění schváleného oddlužení ( 12/2021 se mi narodil syn a rodičovského příspěvku nešlo hradit danou výši splátky – posílala jsem tedy nepravidelné platby ). Díky tomu jsem se nedosáhla na 30% plnění a soud mi schválené oddlužení zrušil ( uspokojivá míra plnění by byla cca 21% ). Vzhledem k tomu, že mám malého syna a ještě nejsem schopná chodit na plný úvazek do práce, mám nyní velké obavy, co se bude dít ze strany neuspokojených věřitelů. Insolvenční správce mi řekl, že si mám zkusit příští rok v červnu zažádat o schválení oddlužení, jen nevím, co by se dělo do té doby ( exekuce by zase začaly probíhat a další věřitelé by se domáhali zaplacení dluhu? ). Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Lucka M.

1 Odpovědi
JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíců

Dobrý den, je to v zásadě tak, jak sama uvádíte. Jestliže bylo Vaše schválené oddlužení zrušeno, tak současně byly zrušeny i účinky zahájeného insolvenčního řízení, kterými jsou:
(1) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
(2) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
(3) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené však lze provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu a s omezeními tímto rozhodnutím založenými,
(4) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.
Stejně tak budou pokračovat soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, která se rozhodnutím o úpadku přerušují.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce