Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

ONLINE: Přezkumné jednání (Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a jejich přezkum)

30. listopadu 2020 od 9:00 do 12:30

Přednášející

JUDr. Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Program

1/ Členění pohledávek v českém úpadkovém právu.

 • Vylučovací nároky
 • Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení.
 • Pohledávky, které se (podle své povahy) uspokojují v rámci insolvenčního řízení omezeně.
 • Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
 • Pořadí pohledávek.

2/ Možnost vedení nalézacích sporů a exekučních řízení ohledně pohledávek věřitelů proti dlužníku v průběhu insolvenčního řízení

3/ Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Jiné pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.

4/ Pohledávky, které se neuplatňují přihláškou.

 • Pohledávky za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
 • Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.

5/ Pohledávky, které se uplatňují přihláškou.

 • Pohledávky, které se podle své povahy považují za přihlášené.
 • Pohledávky, které se přihlašují.
 • Podřízené pohledávky. Podřízené pohledávky při oddlužení.
 • Zajištěné pohledávky.

6/ Přihláška pohledávky.

 • Náležitosti přihlášky a jejich příloh. Odstraňování vad přihlášky. Podmínky řízení o přihlášce.
 • Změny v osobě přihlašovatele. Změny přihlášky a její zpětvzetí.
 • Včasnost přihlášky. Spory o včasnost přihlášky.
 • Přihlášky pohledávek náležejících více věřitelům. Spory o vlastnictví pohledávky.
 • Splatnost přihlašovaných pohledávek.
 • Přihlašování pohledávek vázaných na podmínku.
 • Postavení dlužníkových spoludlužníků a osob zajišťujících pohledávky vůči dlužníku.

7/ Popěrné právo.

 • Popěrné právo dlužníka.
 • Popěrné právo insolvenčního správce
 • Popěrné právo věřitele.
 • Podoba popěrného úkonu.
 • Vyrozumění o popření.

8/ Přezkum pohledávek.

 • Přezkumné jednání.
 • Přezkum pohledávek při oddlužení.
 • Přezkum spotřebitelských dluhů
 • (smluvní pokuta, moderační právo, promlčení)
 • Přezkum vykonatelných pohledávek. Rozhodčí řízení.

9/ Odporové spory vyvolané přezkumem.

 • Zahájení a vedení odporového sporu. Podmínky řízení.
 1. Pravomoc českých soudů u odporových sporů se zahraničním prvkem.
 2. Účastenství v odporových sporech.
 3. Místní příslušnost soudu.
 4. Věcná příslušnost soudu.
 5. Poplatková povinnost.
 6. Jistota na náklady odporového sporu.
 7. Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba rozsudečných výroků).
 • Spory o pravost pohledávky.
 • Spory o výši pohledávky.
 • Spory o pořadí pohledávky.
 1. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.
 2. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
 3. Důsledky pravomocně skončeného odporového sporu. Vzájemné nároky.
 4. Vedení odporových sporů po skončení insolvenčního řízení.

účastnický poplatek:
1.090,- Kč – členové ASIS
1.790,- Kč – ostatní
(cena je uvedena bez DPH)

Podrobnosti

Datum:
30. listopadu 2020
Čas:
9:00 do 12:30

Místo konání

online

Pořadatel

Asociace insolvenčních správců

Registrace na toto školení jsou uzavřeny