Rozhovor: Michal Žižlavský – Ministerstvo nemůže vydávat podzákonné předpisy…

18. 3. 2016, KONKURSNÍ NOVINY
CESKA-JUSTICE.CZ: VYJÁDŘENÍ JUDR. MICHALA ŽIŽLAVSKÉHO K ODDLUŽOVACÍM AGENTURÁM

JUDr. Michal Žižlavský se vyjadřuje k návrhu novely insolvenčního zákona zavádějícího akreditované právní poradenství v řízeních o oddlužení

KONKURSNÍ NOVINY – ČÍSLO 6|2015

V červnovém čísle KN vyšel článek JUDr. Michala Žižlavského, předsedy Rady expertů ASIS o insolvenci a morálce

a dále na dotaz v Insolvenční poradně odpovídá Mgr. Adam Sigmund, člen Rady expertů ASIS