Allianz Trade: Vymáhání pohledávek je nejjednodušší ve Švédsku

Praha 23. června (ČTK) – Vymáhání pohledávek je nejjednodušší ve Švédsku, Německu a Finsku. Naopak nejsložitější je v Saúdské Arábii. Česká republika je až ve druhé polovině seznamu, na vině je zejména zdlouhavý průběh soudních řízení. V žebříčku, který sestavila úvěrová pojišťovna Allianz Trade, se Česko umístilo na 28. místě ze 49. Výsledné skóre kombinuje hodnocení více než 40 administrativních ukazatelů, týkajících se platebních postupů či průběhu soudních a insolvenčních řízení, s odborným know-how Allianz Trade.

Česká republika je v žebříčku uvedena jako první ze států, u nichž je míra složitosti vymáhání pohledávek hodnocena jako velmi vysoká. I přes určité kroky ke zrychlení a zpřehlednění procesu vymáhání pohledávek se tak skóre Česka od předchozího vydání v roce 2018 nezměnilo. Ze srovnávaných zemí EU obsadila Česká republika předposlední místo, o dvě místa níže se umístilo Slovensko.

„Zatímco platební morálka tuzemských společností je relativně dobrá, skóre sráží zejména zdlouhavost soudního řízení a následná nízká vymahatelnost rozhodnutí. Stejně tak bylo problematicky hodnoceno insolvenční řízení, kdy se stále nejčastěji sahá k likvidaci společnosti než k její reorganizaci. Zatímco například v Německu a dalších zemích z čela žebříčku existují a dokonce jsou upřednostňována mimosoudní řešení, český systém žádný takový nástroj nezná,“ uvedl regionální manažer Allianz Trade Jan Synek.

Stejně jako v předchozích dvou vydáních první desítku obsadily evropské státy, první neevropskou zemí je Nový Zéland na 12. místě. Pozitivním trendem je postupné zmenšování rozdílu mezi vyspělými a rozvíjejícími se ekonomikami; během posledních čtyř let se téměř ve dvaceti zemích skóre snížilo.

„Pandemie covidu-19 vedla několik zemí k urychlení reforem jejich insolvenčních rámců. Zaznamenali jsme také určitá zlepšení, pokud jde o rámce preventivní restrukturalizace, například ve Spojeném království, Austrálii a v EU,“ dodal Synek.

Allianz Trade je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52.000 klienty a zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz. Specializuje se na pojištění komerčních rizik dodavatelských úvěrů proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí od roku 1997.

fd spr