Arca navrhla svou reorganizaci, má zajistit uspokojení poloviny pohledávek

Praha 24. září (ČTK) – Společnost Arca Investments připravila v součinnosti s věřitelským výborem a poradci PwC a Badokh návrh podmínek své reorganizace. Věřitelům má zajistit alespoň 50 procent uspokojení pohledávek v průběhu pěti let. Arca o tom dnes informovala ČTK. Zástupci věřitelů s návrhem spíše nesouhlasí, sdělili následně ČTK.

„Věříme, že reorganizační plán bude přijatelný pro všechny naše věřitele,“ uvedl Peter Janiga z Arca Investmenmts. Navržený způsob reorganizace se podle něj úspěšně vypořádává s právně, ekonomicky i daňově složitou situací. „Alternativou je jen konkurz, který ale smysl nedává. Konkurz by znamenal o stovky milionů eur nižší uspokojení v průběhu pěti až deseti let,“ dodal.

Nevýhodnost konkurzu vychází z poklesu hodnoty majetku Arca Investments v případě, že by nemohl být dále rozvíjen a zhodnocován a naopak byl rozprodáván v ekonomicky nevýhodném momentě. Hodnota majetku v případě reorganizace totiž dosahuje rozmezí 7,5 až 11,4 miliardy Kč, nebo čtyř miliard v případě konkurzu, upozornil Janiga.

Kancelář Langmaier & Co s reorganizačním plánem nesouhlasí. „Shledávám ho netransparentním a nedůvěryhodným. A i vzhledem k dosavadnímu nepříliš aktivnímu přístupu dlužníka k insolvenčnímu řízení nemám jediný důvod, proč bych tento reorganizační plán měl klientům doporučit. Mám navíc důvodné pochybnosti o tom, že tento dlužníkův plán lze fakticky i právně realizovat,“ řekl ČTK Jan Langmaier.

„Arca mate věřitele, aby získala dalších pět let. Volba není mezi reorganizací nebo konkurzem, ale mezi reorganizací, kterou si na míru připravila stejná skupina, jež se přivedla k insolvenci, a reorganizací vedenou věřiteli,“ uvedl Marek Indra z fondu IFIS. Ten bude prosazovat odejmutí práva umožnit sestavit reorganizaci dlužníkovi, chce věřitelskou reorganizaci za přísné podmínky součinnosti dlužníka a současné podmínky odvolání dlužníkova insolvenčního správce.

„Jsme rádi, že je konečně ze strany dlužníka na stole vůbec nějaký návrh, pečlivě si jej prostudujeme a na schůzi věřitelů se k němu vyjádříme, uvedl Jan Stávek, řídící partner Traficon Advisors, kteří zastřešují třetí největší věřitelské sdružení. Zarazilo jej ale vyčíslení majetku jen na 7,5 až 11,4 miliardy korun. V prvním pololetí byla podle něj ve skupině aktiva, která se dají zpeněžit, nejméně za 13 až 16 miliard Kč.

V případě přijetí návrhu bude založena nová, v ČR sídlící společnost, do které bude převedená velká většina majetku Arca Investments. Ten bude podle typu rozdělen do čtyř skupin, finance, industriální služby, hospitality a nemovitosti. Majetek bude zhodnocován a případně prodáván tak, aby bylo maximalizováno uspokojení věřitelů. Tuto společnost bude řídit nové vedení pod dohledem věřitelů. Současné vedení Arky se na jejím vedení podílet nebude.

Připraveným souhrnem se budou věřitelé zabývat na nejbližší schůzi věřitelů, která bude 5. října. I na jeho základě rozhodnou, zda podpoří záměr reorganizovat společnost, která následně připraví reorganizační plán. „Díky kooperaci se zástupci věřitelů víme, jakým směrem by měl reorganizační plán směřovat. Věříme proto, že věřitelé řešení úpadku formou reorganizace podpoří a umožní nám předložit reorganizační plán,“ vysvětlil Petr Smutný z PwC.

Městský soud v Praze zahájil místní insolvenční řízení s Arca Investments v polovině května. Soud podle věřitelů rozhodl, že hlavní řízení se povede na Slovensku, což podle nich není pro české věřitele výhodné. Soud vyzval všechny věřitele, aby do dvou měsíců přihlásili své pohledávky.

Do insolvenčního řízení s Arca Investments jsou v ČR přihlášeny pohledávky za zhruba 12 miliard korun. Arca Investments připravila reorganizační plán ve spolupráci s poradci Tarpan Partners a advokátní kanceláří Badokh. Závazky skupiny činí 18,6 miliardy Kč. Z toho představují závazky ze směnek přes 15,5 miliardy Kč, přičemž na věřitele ze směnek v ČR připadá 13 miliard Kč. Věřitelů je 1889, z toho v ČR přes 80 procent. Zajištěným věřitelem je jen J&T Banka.

fd mha