Atradius:Platební neschopnosti v Německu přibývá, týká se to i ČR

Praha 10. března (ČTK) – Riziko platební neschopnosti v Německu roste. K cestovnímu ruchu a pohostinství se přidávají i potíže v odvětvích, na něž jsou navázané mnohé české firmy, uvedla pojišťovna Atradius, která je světovým lídrem v pojištění a vymáhání pohledávek a poskytování záruk.

Zvýšené riziko neplacení faktur se podle pojišťovny týká i německého automobilového a strojírenského průmyslu, na něž je navázáno mnoho dodavatelů z ČR. Zhoršený vývoj v Německu by navázané obory v Česku mohly naplno pocítit se zpožděním půl až jednoho roku. Některé firmy se ale s prvními důsledky situace potýkají už nyní.

Obzvlášť těžce je v Německu již od začátku první vlny pandemie zasažena oblast cestovního ruchu, pohostinství, ubytování, veřejné dopravy, či veletrhů a konferencí.

„Firmy přicházejí o výnosy a vládní podpora, jež má ušlé tržby kompenzovat, je často nedostatečná. Fixní náklady, jako nájemné, platy a další smluvní závazky, přitom nadále plynou. V posledních měsících jsme proto zaznamenali značný nárůst žádostí dodavatelů do těchto odvětví o pojištění pohledávek,“ uvedl ředitel Atradius pro Německo Frank Liebold.

Výhled do budoucna je přitom podle něj dál nepříznivý. Po snížení či ukončení vládních podpor a po uvolnění moratorií na insolvenční řízení již tak značná nejistota ještě vzroste. Atradius proto nyní zvýšila své celkové hodnocení rizik pro tyto společnosti na ‚velmi vysoké‘. Pro příští měsíce očekává ve srovnání s předchozími roky dvouciferný procentní nárůst opožděných plateb a platební neschopnosti kupujících v těchto odvětvích.

Vedle cestovního ruchu, pohostinství, ubytování a dalších odvětví zanechá druhá vlna lockdownu v Německu stopy na hospodaření firem i v dalších odvětvích. Půjde zejména o služby, textilní průmysl a ‚kamenný‘ maloobchod. Z pohledu ČR je pak znepokojující především skutečnost, že se varování týká i automobilového průmyslu, kovovýroby a strojírenství, tedy odvětví, na něž je navázáno mnoho tuzemských firem.

Riziko platební neschopnosti roste hlavně u menších a středních dodavatelů z nižších pater dodavatelských řetězců „Zhoršující se situaci v německém průmyslu už pocítili i někteří dodavatelé z Česka. Lze očekávat, že budou rychle přibývat další. Je prakticky vyloučeno, aby se při tak těsném navázání naší ekonomiky na tu německou plošné důsledky tuzemským firmám vyhnuly,“ upozornila ředitelka české pobočky Atradius Markéta Stržínková.

V ČR loni počet podaných insolvenčních návrhů v případě právnických osob dosáhl 1054, což je nejnižší hodnota od roku 2008. Důvodem ale byla zejména dočasně zvýšená ochrana dlužníků známá pod zkratkou lex covid. Tu zákonodárci zavedli loni na jaře s cílem zmírnit dopady pandemie koronaviru. S ohledem na ukončení části moratorií se od září u firem začaly ekonomické problémy v počtu návrhů na insolvenci nepříznivě projevovat. Jen v prosinci 2020 bylo právnickými osobami podáno 124 návrhů, což je nejvyšší měsíční hodnota za 3,5 roku, připomněl výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek.

fd mal