Charita: Chudoba v Česku roste, problém je zejména v bydlení

Praha 19. března (ČTK) – Chudoba a zadluženost lidí v Česku rostou, nejrizikovějšími skupinami jsou matky samoživitelky, dlouhodobě nezaměstnaní, starší lidé a lidé s psychickými potížemi. Zhoršení situace je nejvíce patrné u bydlení. Vyplývá to z výroční zprávy Caritas Cares 2023, kterou dnes představili zástupci Charity ČR. Problémem je podle klientů Charity také nedostatek kapacit sociálních služeb.

Charita ČR je největším poskytovatelem sociálních služeb pro potřebné v Česku. Výroční zprávy o sociální situaci vydává každé dva roky. Tentokrát se zaměřila na chudobu a s ní spojenou špatnou dostupnost bydlení, dostupnost služeb a dlouhodobé péče nebo zadluženost. Situaci mapovala loni v červnu a červenci ve svých poradnách, azylových domech a dalších zařízeních.

Zadluženost se v ČR týká stále významného počtu obyvatel a klienti charitních poraden často nezvládají plnit svoje závazky kvůli vysoké zadluženosti a řada z nich nemůže vůbec vstoupit do oddlužení vzhledem k nedostatečnému příjmu, uvedla Charita. Podle manažerky pro sociální oblast Charity ČR Ivy Kuchyňkové mzdy slábnou i kvůli pocovidové době, mnoho lidí je podle ní zadluženo kvůli růstu cen za energie. V průměru je podle zjištění Charity 70 procent klientů jejích poraden zatíženo nejméně jednou exekucí. „Za poslední rok jsme pozorovali 30procentní nárůst v počtu klientů,“ uvedla Kuchyňková.

Vedle exekucí jsou lidé často podle Kuchyňkové postiženi takzvaným fenoménem pracující chudoby, kdy si nejsou schopni vydělat řádnou prací na svoje životní potřeby. V tomto případě by měly pomáhat dávky, v současném systému se však podle Kuchyňkové ukazuje řada limitů, jako je právě nedostatečný příjem nebo pozdní výplaty. „Lidem se musí vyplatit pracovat, to je základem pro zdravý rozvoj společnosti. Dávkový systém tak musí být pružný, aby pomohl v době, kdy je to potřeba a to se aktuálně neděje,“ řekla Kuchyňková.

Mimo jiné ze zadluženosti vyplývá také špatná situace v bydlení. V Česku se podle Charity aktuálně nachází 150.000 lidí v bytové nouzi a až 1,6 milionu lidí je v nějaké formě ohroženo ztrátou bydlení. Zhruba 70 procent klientů charitních služeb mělo problémy s dostupností bydlení. „Potíže klientů kromě zadluženosti plynou například z neschopnosti uplatnit se na trhu práce. Dalším faktorem byla také osamělost, diskriminace či limitace vlastními kognitivními schopnostmi,“ uvedla Kuchyňková.

Podle zástupců Charity klienti jejích služeb často přicházeli s tím, že se potýkají s nedostatkem kapacit sociálních služeb. „Aby neklesla kvalita poskytované péče v sociálních službách, je nutné zmapovat dostupnost služeb a jejich kapacity a chybějící služby v lokalitách doplnit či rozšířit podle potřeby,“ uvedla Charita.

U dostupné dlouhodobé péče pak 34 procent respondentů Charity uvedlo, že někteří lidé na péči nedosáhnou. „Číslo není tak vysoké, jak jsme se obávali, lze však předpokládat, že poptávka po těchto službách bude do budoucna narůstat,“ uvedla Kuchyňková. Velmi ohrožené jsou preventivní služby a poradenství, které byly doposud poskytovány z prostředků Evropského sociálního fondu, dodala Kuchyňková.

kse rot