Inkasní agentura: Češi loni dluhy spláceli překvapivě zodpovědně

Praha 25. února (ČTK) – Čeští dlužníci navzdory globální pandemii spláceli loni své závazky po splatnosti zodpovědně. I když průměrně hrazená splátka meziročně klesla o 194 Kč, platební morálka se loni zlepšila. Počet nových dohod o splácení dluhu i míra dodržení těch stávajících proti předchozím letům rostly, ukazují data inkasní agentury EOS KSI.

Průměrná částka inkasovaná od českých dlužníků podle splátkového kalendáře klesla o 194 Kč na 2561 Kč. Zároveň se však držela výrazně nad průměrem roku 2018 a v posledním kvartálu se téměř vyrovnala průměru roku 2019. Řada dlužníků se i během druhé vlny snažila závazky po splatnosti umořit. Byť jde o první meziroční pokles od roku 2015, od kdy průměrná částka hrazená z nesplacených pohledávek postupně rostla, míra poklesu je proti očekáváním odborníků malá.

Zjištění EOS KSI ukazují, že počet nových splátkových kalendářů v roce 2020 vzrostl na 39,25 procenta, tedy meziročně o 7,3 bodu. Současně vzrostla také míra dodržování splátkových příslibů na 38 procent, tedy o 46 procent ve srovnání s průměrem let 2013 až 2019.

„Loňská celoroční čísla můžeme vyložit tak, že lidé, co se chtěli domluvit, chtěli také zaplatit a snažili se reálně odhadnout své možnosti. Dalším faktorem mohlo být odložení povinnosti splácet během tzv. moratoria, kdy se dlužníci mohli díky vyšším dostupným prostředkům věnovat splácení dřívějších závazků, aniž by se tím v pozici dlužníků znevýhodnili,“ komentoval statistiky jednatel EOS KSI Vladimír Vachel.

Současný růst počtu nových příslibů i míry dodržení je podle něj neobvyklý. Příčinu vnímá mimo jiné v nemožnosti peníze utrácet za cestování, kulturu a další běžné volnočasové výdaje. „Růst obou ukazatelů je důkazem snahy o odpovědné chování. Na přístupu českých dlužníků se výrazně projevila historická zkušenost z minulé ekonomické krize, po níž je znám nárůst dluhů a následných dluhových problémů, exekucí a insolvencí. Ti zodpovědnější se tomu snaží vyhnout,“ dodal.

Opětovné spuštění splátek po ukončení moratoria přibližně 90 procent těch, co o odklad požádali, zvládlo. Podle expertů lze tedy dovozovat, že se v mezičase zvládli vypořádat s ostatními závazky a díky tomu se jim podařilo obnovit řádné splácení i těchto odložených půjček.

„Efektivita výběrů je proti stejnému období předchozího roku řádově o jednotky procent vyšší. Lidé se snaží chovat zodpovědně a peníze, které dokážou ušetřit díky aktuálním omezením a odložené spotřebě, investují do umoření svých závazků,“ dodal jednatel úvěrové společnosti Fair Credit Tomáš Konvička.

fd jw