Krajský soud v Plzni od 1. července znovu otevře pobočku v Karlových Varech

Plzeň 28. června (ČTK) – Krajský soud v Plzni od 1. července znovu otevře svou pobočku v Karlových Varech. V budově tamního okresního soudu bude fungovat podatelna a infocentrum krajského soudu. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala předsedkyně krajského soudu Věra Oravcová. Slavnostní otevření pobočky se uskuteční v září. Karlovarská pobočka byla dva roky zavřená, hejtmanství usiluje o vznik plnohodnotné pobočky.

Od července bude na pobočce fungovat podatelna, která bude přijímat písemná podání do všech agend Krajského soudu v Plzni kromě utajovaných písemností. U podání do veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů se bude zápis provádět přímo do příslušných informačních systémů a insolvenční podání budou skenovat přímo do systému ISIR. Podatelna bude dále přijímat žádosti o výpisy z evidence skutečných majitelů a originály směnek. Směnky bude také evidovat a vracet.

Infocentrum pobočky bude pro účastníky řízení podávat informace o stavu řízení, zajistí vyhotovení stejnopisů rozhodnutí pro účastníky řízení, vyznačování doložek právní moci či vykonatelnosti na rozhodnutích Krajského soudu v Plzni kromě agend veřejných rejstříků fyzických a právnických osob. Bude také podávat všeobecné informace, zajišťovat vyhotovování výpisů, pořizování úředních záznamů do spisů a podobně.

Vznik plnohodnotné pobočky krajského soudu v Karlovarském kraji je sice součástí zákona, ale léta se debatuje o tom, kde by měla mít sídlo. Karlovarský kraj navrhnul zákonodárnou iniciativou, aby se zákon změnil a místem pobočky byl Cheb. Tamní budova okresního soudu má volné jedno křídlo, a tak by náklady na vznik pobočky byly výrazně nižší než stavba nového justičního paláce v areálu krajského úřadu.

lap gcm