Nebankovní úvěrové firmy mají pravidla pro klienty v moratoriu

Praha 1. října (ČTK) – Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů přijala nová pravidla pro poskytování úvěrů, která mají ochránit klienty, jež využili zákonného odkladu splátek kvůli první vlně pandemie covid-19 a jejichž finanční situace se nezlepšila ani nyní. Novinářům to dnes řekl výkonný ředitel asociace Aleš Janků.

Jak dodal, Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje více úvěrových firem, se však k iniciativě nepřidala. „ČLFA nemůže jakýmkoli způsobem formovat obchodní strategii svých členů, je to dáno rámcem vymezeným jejími stanovami, ale i platnou legislativou. Od samého počátku koronavirové krize však přistupují všechny naše členské společnosti k zákazníkům velmi vstřícně,“ řekl ČTK generální tajemník asociace Jaroslav Krutilek.

„Možnost odložit si splátky svého úvěru využilo pouze 13 procent všech bankovních klientů. Banky chování svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují. Ukazuje se, že většina z nich se již vrací do pravidelného režimu splácení. Proto jsme toho názoru, že další plošný odklad splátek není v tuto chvíli potřebný,“ sdělila ČLFA. Banky jsou podle ní připravené případné potíže svých klientů se splácením řešit individuálně a najít pro ně řešení ‚na míru‘.

„Pravidla jsme konzultovali s organizacemi, jako je Člověk v tísni nebo Poradna při finanční tísni, a rovněž s předsedou sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrikem Nacherem,“ uvedl Janků. Nová pravidla budou platit od listopadu a vztahují se na případy, kdy splátkové moratorium bylo šest měsíců nebo kratší. Asociace podle Janků sází na princip, že dohoda je vždy oboustranně přijatelnějším řešením než exekuce nebo insolvence.

Pokud o to dlužník požádá, věřitel (člen asociace) u jednorázově splatných půjček nad 5000 Kč umožní rozložit splácení dlužné částky nejméně do pěti měsíčních splátek, a to bez navýšení. Podmínkou je zaplacení alespoň pětiny dlužné částky.

U půjček s pravidelnými splátkami nabídne v odůvodněných případech, jako je například ztráta příjmů dlužníka nebo člena domácnosti, rozložení pravidelných splátek na delší období, opět bez navýšení. A v ostatních případech věřitel nabídne dlužníkovi individuální splátkový kalendář. Nová pravidla jsou závazná pro všechny členské firmy asociace. Vztahují se na dlužníky – fyzické osoby nepodnikatele i podnikatele.

Asociace si nechala na konci léta provést průzkum, z něhož vyplynula potřeba přijmout opatření pro období po konci dluhového moratoria. O zákonný odklad splátek požádala přibližně desetina klientů členských firem asociace, což je asi 5000 osob. Z nich více než 55 procent může mít po konci moratoria problémy své závazky splácet, dvě procenta dotázaných už rovnou deklarovala budoucí potíže.

Jako možné řešení po skončení úvěrového moratoria v listopadu letošního roku vidí více než polovina dotázaných individuální a vstřícné řešení splátek u daného věřitele. Necelá třetina respondentů by už žádné další opatření nenastavovala s tím, že šest měsíců byla dostatečně dlouhá doba pro řešení dané finanční situace.

Jen asi 15 procent by ocenilo další pomoc od státu pro nejvíce postižené skupiny pandemií. Častěji takto odpovídala generace do 35 let. V případě respondentů, kteří využili odkladu splátek, by pomoc od státu jako alternativu dalšího řešení uvítala téměř čtvrtina dotázaných, což je o osm procentních bodů více než u běžné populace.

fd mal mha