Odměna insolvenčních správců by měla i po zkrácení oddlužení zůstat stejná

Praha 19. října (ČTK) – Odměna insolvenčních správců by měla i po zkrácení doby oddlužení z pěti let na tři roky zůstat přibližně stejná. Počítá s tím novelizace vyhlášky, kterou dnes ministerstvo spravedlnosti odeslalo do připomínkového řízení. Podle návrhu by také měla být zachována současná výše minimální splátky v oddlužení. Zkrácení doby oddlužení zavádí novela insolvenčního zákona, kterou na konci srpna v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Úprava insolvenčního zákona má podle dřívějšího vyjádření ministerstva spravedlnosti zajistit to, aby lidé v úpadku získali druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Novela zavádí tříletý proces oddlužení s možností prodloužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů by nově nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. Povinnosti by dlužník splnil, pokud by „dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení„.

„Počítali jsme s tím, že tento zákon si vyžádá také změnu vyhlášky o odměnách insolvenčních správců. Tu jsme právě odeslali do mezirezortního připomínkového řízení. Dobrá zpráva je, že výše odměny insolvenčních správců zůstane stejná, a to i v souvislosti se zkrácením doby oddlužení. Rušíme tak nedůvodný rozdíl v přezkumu přihlášky, nyní bude jednotný režim,“ uvedl k aktuálnímu návrhu vyhlášky náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Cílem vyhlášky je podle ministerstva spravedlnosti zvýšit právní jistotu insolvenčního správce ve vztahu k odměňování či odstranění rozdílů v odměňování insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení na jedné straně a v konkursu nebo v reorganizaci na druhé straně. „Záměrem je zejména zohlednit zkrácení standardní doby oddlužení na tři roky, změnu procesního schématu insolvenčního řízení a vypuštění úpravy výše odměny za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení,“ dodal Stanislav.

ana mha