Počet firemních bankrotů v lednu stagnoval, počet bankrotů podnikatelů stoupl

Praha 4. února (ČTK) – V Česku bylo v lednu vyhlášeno 54 bankrotů obchodních společností, což bylo stejně jako v prosinci. Rovněž bylo vyhlášeno 481 bankrotů podnikatelů, o 43 více než v předchozím měsíci. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK. Počet podaných návrhů i vyhlášených firemních bankrotů přitom v lednu bývá zpravidla vyšší než v prosinci.

Počet návrhů na bankrot společností klesl o 15 na 71, u fyzických osob podnikatelů se snížil o 70 na 427 návrhů. Počet firemních insolvenčních návrhů tak byl nejnižší od ledna 2021. Mezi podnikateli byl nižší počet insolvenčních návrhů podán naposledy v květnu 2019.

„Lednový počet vyhlášených bankrotů i podaných insolvenčních návrhů podnikatelů může být částečně ovlivněný aktuální situací v podobě vysoké nemocnosti obyvatel. Obecně ale platí, že především počet firemních bankrotů v delším období roste a pravděpodobně bude růst i nadále,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Nejvíce bankrotů firem bylo v lednu vyhlášeno v odvětví obchodu (15) a dále shodně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu (sedm). Nejméně naopak v administrativních činnostech, kde takto skončila pouze jedna firma. Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v lednu vyhlášeno ve stavebnictví (116), v obchodě (96) a v ostatních činnostech (53).

Největší společnost, u které byl vyhlášený v lednu bankrot, podnikala ve stavebnictví a sídlila v Olomouckém kraji. Šlo o společnost MS – Stavby. „Tato firma patří k těm, které silně zasáhly důsledky epidemie koronaviru. V letech 2018 a 2019 dosahovala svých největších tržeb a například v roce 2019 přesahoval její zisk 11 milionů korun. O rok později se její tržby propadly na čtvrtinu a společnost se ocitla ve vysoké ztrátě,“ upozornil Jan Cikler z CRIF. Nicméně společnost musela řešit problémy již dříve, protože již od roku 2018 čelila čtyřem insolvenčním návrhům, z nichž tři byly zamítnuty.

Podle krajů bylo nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze (29) a v Moravskoslezském kraji (devět). V pěti krajích nebyl v lednu vyhlášen žádný bankrot obchodní společnosti. Mezi podnikateli bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno také v Praze (64), následoval Středočeský kraj s 51 bankroty a Moravskoslezský kraj s 50 bankroty.

Počet bankrotů:

Právnické osobyFyzické osoby – podnikatelé
2020/0159725
2020/0250740
2020/0362644
2020/0444594
2020/0549604
2020/0674640
2020/0754605
2020/0848517
20200956641
2020/1037580
2020/1144538
2020/1233433
2021/161506
2021/264529
2021/367602
2021/454532
2021/560581
2021/680586
2021/751426
2021/859520
2021/952513
2021/1071497
2021/1169530
2021/1254438
2022/154481

Zdroj: CRIF

fd mha