Počet lidí postižených exekucí na jihu Čech klesá, loni jich bylo 34.789

České Budějovice 13. června (ČTK) – Počet lidí postižených exekucí na jihu Čech klesá. Loni se exekuce v regionu týkala 34.789 lidí, což bylo přibližně o 12.000 méně než například v roce 2016. Podobný vývoj je v celé republice. ČTK to řekl Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

„Obecně trend počtu případů exekucí je setrvale klesající. Před osmi lety bylo v republice 860.000 lidí v exekucích a k letošnímu květnu je to 662.000 lidí. Když se podíváme na počty exekučních řízení, tak nedávno jich bylo 4,5 milionu a dnes je to necelých 4,1 milionu. Totožný trend je napříč celou Českou republikou a týká se všech krajů a očekáváme, že bude pokračovat i přes ekonomickou a energetickou krizi,“ uvedl Hábl na dnešní konferenci věnované tématu předlužení a insolvence, kterou v Českých Budějovicích pořádalo krizové centrum Theia.

Hábl dodal, že na pokles má vliv několik faktorů. Jde například o vyšší finanční gramotnost obyvatel nebo o lepší informovanost o problematice. „Ale hlavní dva důvody jsou legislativní změny, kdy se hodně zpřísnilo legislativní nastavení a není možné, aby se dluhy výrazně navyšovaly jako tomu bylo dříve. Tehdy bylo běžné, že z částky 10.000 korun narostla statisícová položka. Dále se velmi výrazně snížily advokátní tarify, což lidi v exekuci také zatěžovalo. A samozřejmě se velmi zpřísnilo půjčování peněz,“ uvedl Hábl.

Každý rok se v Česku oddluží přibližně 20.000 lidí. Podle Hábla neexistuje průměrný příklad člověka, jenž je náchylnější k exekuci. „Ale jsou skupiny, kterých se tyto problémy dotýkají více. Jedná se například o starobní důchodce, protože ti nemají moc šancí si příjem jinak navýšit. A další skupinou jsou samoživitelky, pro něž je velmi složité někdy s penězi vyjít,“ řekl.

Na jihu Čech jsou nejzatíženější exekucemi lokality u hranic s Rakouskem. Nelze vyloučit, že to souvisí s horší dostupností zaměstnání v místě. „Ale jinak se jedná o region, který nijak nevybočuje z toho celorepublikového průměru,“ uvedl Hábl. Loni byla v kraji nejpostiženější věkovou skupinou kategorie 50 až 64 let, která tvořila 28 procent lidí v exekuci.

rek kš