Průzkum STEM/MARK: Češi nesouhlasí s dalšími úlevami pro dlužníky

Praha 15. března (ČTK) – Většina lidí nesouhlasí s dalšími zákony zmírňujícími pravidla splácení dluhů. Osobní bankrot je podle nich už nyní příliš mírný a s jeho navrhovaným zkrácením na tři roky by souhlasila desetina Čechů. Převážná část lidí by neměnila ani fungující pravidla exekucí. Vyplývá to průzkumu, který agentura STEM/MARK na přelomu února a března uskutečnila na vzorku 1016 lidí pro Českou asociaci věřitelů.

Na 78 procent respondentů podle průzkumu považuje za správné, že je možné prodat dlužníkův movitý majetek. Většina by zachovala i svobodnou volbu exekutora a možnost vymáhat dluh tak dlouho, dokud ho dlužník nesplatí, vyplývá dále z průzkumu STEM/MARK.

Podle většiny účastníků průzkumu (82 procent) by měl stát pomocí zákonů zajistit, aby se věřitel dostal ke svým penězům. Naopak osm procent si myslí, že by zákonodárci měli dlužníkům dluhy odpustit. Za neodpustitelné respondenti průzkumu považují všechny typy dluhů od výživného přes odměnu za práci až po hypotéky, spotřebitelské úvěry či poplatky za energie. Vstřícnější by byli u půjček příbuzným či přátelům, uvádí průzkum.

Na 16 procent lidí podle něho považuje za správné, že současná pravidla osobního bankrotu umožňují, aby byly dlužníkovi dluhy smazány i v případě, kdy z nich splatí méně než 30 procent. Ještě méně účastníků průzkumu (10,5 procenta) by podpořilo další zmírnění podmínek oddlužení v podobě jeho zkrácení z aktuálních pěti let na tři roky, jak navrhuje vláda.

Mezi respondenty průzkumu dále převažuje názor (56 procent), že by věřitel měl mít možnost dluh vymáhat až do té doby, dokud ho dlužník nesplatí. S omezením vymáhání na dobu tří let, jak navrhuje projednávaná novela exekučního řádu, by souhlasilo 12 procent účastníků průzkumu. Tam, kde by splácení dluhu formou srážek ze mzdy trvalo příliš dlouho, by podle většiny respondentů (78 procent) měla být zachována možnost, aby exekutor provedl mobiliární exekuci a prodal dlužníkův zbytný movitý majetek.

„Průzkum jasně ukazuje, že většina lidí si stále myslí a trvá na tom, že dluhy se mají platit. Výsledky se prakticky neliší od průzkumu, který na toto téma STEM/MARK dělal před dvěma lety, a to navzdory aktuální nelehké situaci. V odpouštění dluhů by lidé dnes dokonce byli ještě o něco přísnější,“ uvedl prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Ten míní, že postoje občanů jsou v drtivé většině případů odlišné od legislativních změn, které stát v posledních letech zavádí. „Je zřejmé, že pohled zákonodárců je v této věci velmi výrazně zkreslen zájmy a názory hrstky bojovníků za práva dlužníků, kteří jsou bohužel na rozdíl od běžných občanů a věřitelů velmi aktivní v médiích a na sociálních sítích,“ dodal Staněk.

Pokud by se lidé sami ocitli v pozici věřitele, bylo by podle průzkumu pro většinu z nich (86 procent) zásadní, aby se domohli zaplacení dluhu v co nejkratším čase a s co nejmenšími náklady. Pouze 6,5 procenta lidí by na základě průzkumu souhlasilo s tím, aby věřitel musel před započetím exekuce zaplatit exekutorovi nevratnou zálohu, jak navrhuje novela ministerstva spravedlnosti. Odměna exekutora by podle většiny lidí měla být odvislá od toho, jak dobře vykonává svoji práci, uzavírá průzkum.

fd mha