Sněmovna podpořila zákon, který pomůže podnikatelům předejít úpadku

Praha 21. února (ČTK) – Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných finančních potíží, by mohli dostat možnost vyřešit své problémy takzvanou preventivní restrukturalizací, a odvrátit tak úpadek. Umožnit by ji měl nový zákon o preventivní restrukturalizaci, který dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna a propustila ho do dalšího kola projednávání. Stejně tak podpořila i související novelu insolvenčního zákona, která na něj navazuje. Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu jeho podniku. Návrh převádí do českého právního řádu některá ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

Preventivní restrukturalizací se bude rozumět postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Podle ministerstva spravedlnosti jde o nový právní institut určený podnikatelům a podnikům v přechodných finančních obtížích. Má jim nabídnout účinný nástroj pro včasné řešení problémů. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. „Zásadně tedy nelze zahájit či pokračovat v preventivní restrukturalizaci, aniž by podnikatel sám aktivně přednesl dotčeným stranám svou vizi a strategii, kterou podpoří podrobnými informacemi o své situaci,“ uvádí důvodová zpráva. Podle ministerstva spravedlnosti bude preventivní restrukturalizace pružnější než insolvenční řízení. Soud má podstatu věci řešit až v okamžiku, kdy mu podnikatel předloží k potvrzení restrukturalizační plán.

Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

Pokud dotčené strany sanační plán přijmou, bude to možné považovat za unesení testu provozuschopnosti podnikatele, uvádí vláda. „Zde se vychází z teze, že nikoli veřejnosprávní orgán, nýbrž trh sám a věřitelé nesoucí riziko selhání svého obchodního partnera jsou schopni vyhodnotit perspektivu úspěchu ozdravného procesu,“ stojí v materiálu.

Hospodářská komora v připomínkovém řízení vyjádřila obavy z možného zneužívání tohoto institutu. Navrhuje proto vložit do něj opatření, která by zneužití bránila. Zákon je podle ní také příliš složitý. Spolu se Svazem průmyslu a dopravy navrhuje ze zákona odstranit pojem „hlavní zájem podnikatele“, který považuje za neurčitý.

nlm rot