Sněmovna zřejmě schválí zákon, který pomůže podnikatelům předejít úpadku

Praha 4. května (ČTK) – Podnikatelé, kteří se dostanou do přechodných finančních potíží, patrně budou moci vyřešit problémy takzvanou preventivní restrukturalizací, a odvrátit tím úpadek. Zavedení této možnosti předpokládá návrh zákona, jehož přijetí beze změn doporučil Sněmovně garanční ústavně-právní výbor. Stejně se k předloze postavil už dřív hospodářský výbor. Principem preventivní restrukturalizace bude dohoda podnikatele s jeho klíčovými věřiteli při zachování provozu podniku.

Preventivní restrukturalizací se bude rozumět postup směřující k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu. Ozdravení má podnikatel dosáhnout zejména prostřednictvím vyjednávání s věřiteli nad restrukturalizačním plánem. Věřitele si vybere sám. Takzvaným nedotčeným věřitelům, které neosloví, třeba proto, že jejich pohledávky jsou relativně málo významné, však zůstanou zachována všechna jejich práva.

Preventivní restrukturalizaci zahájí podnikatel tím, že zašle výzvu vybraným věřitelům. Současně s tím jim zašle i takzvaný sanační projekt, aby o něm spolu jednali. Pokud dotčené strany sanační plán přijmou, bude to možné považovat za unesení testu provozuschopnosti podnikatele. Podle ministerstva spravedlnosti bude preventivní restrukturalizace pružnější než insolvenční řízení. Soud má podstatu věci řešit až v okamžiku, kdy mu podnikatel předloží k potvrzení restrukturalizační plán.

Proti insolvenčnímu řízení bude možné zapojit do preventivní restrukturalizace jen vybrané klíčové věřitele, které podnikatel osloví. Pohledávky ostatních bude podnikatel výhledově řádně řešit ve lhůtách splatnosti. Rozdíl od insolvenčního řízení spočívá také v tom, že soud nebude informace o restrukturalizaci uveřejňovat, a to kvůli maximálnímu omezení dopadů negativní publicity.

mbc mha