Sněmovní právní výbor přerušil už potřetí debatu o zkrácení doby oddlužení

Praha 22. listopadu (ČTK) – Sněmovní ústavně-právní výbor přerušil již potřetí debatu o vládní novele, jež zkracuje dobu oddlužení z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Někteří poslanci chtějí další posílení požadavků na řádné plnění povinností dlužníka nebo ošetření práv takzvaných nedobrovolných věřitelů. Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Navrhované změny insolvenčního zákona vychází z evropské směrnice a měly by podle vlády proces zpřístupnit širšímu okruhu podnikatelů i spotřebitelů.

Z jednání výboru vyplynulo, že shoda nad podobou předlohy není ani mezi koaličními zákonodárci. „V tuhle chvíli materiál není úplně připravený na projednání,“ uvedl Pavel Staněk (ODS). Naopak Pirát Jakub Michálek vyjádřil nad dalšími průtahy projednávání novely znepokojení kvůli hrozbě pokuty od Evropské komise i kvůli tomu, že předlužení lidé budou vstup do oddlužení v očekávání kratší doby plnění nadále odkládat. Koalice má o úpravách vládní novely ještě jednat.

Úpravy mají podle ministerstva spravedlnosti zajistit to, aby lidé v úpadku získali druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Část poslanců se ale k navrhované změně podmínek oddlužení staví rezervovaně, poukazuje na možné narušení rovnováhy v postavení věřitelů a dlužníků a na princip, že dluhy se mají platit. Zuzana Ožanová (ANO) upozornila na to, že mezi věřiteli jsou také samoživitelé nebo bytová družstva a společenství. „Ne všichni věřitelé jsou ti zlí,“ podotkla.

Evropská směrnice předpokládá tříletou dobu oddlužení jen pro podnikatele. Vláda se v programu zavázala k tomu, že ji vztáhne na všechny dlužníky.

Nyní jsou možnosti oddlužení prakticky dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim.

Novela zavádí tříletý proces oddlužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů by nově nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. Povinnosti by dlužník splnil, pokud by „dosáhl předpokládané míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů určené insolvenčním soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení„.

Pro řádné plnění povinností by dlužník musel při plnění splátkového kalendáře plně využívat možnosti svých příjmů a dosahovat odpovídající mzdy, nebo jiného příjmu. Nesměl by uměle své příjmy snižovat. Předpokladem povolení oddlužení by zůstala podmínka, že ostatní věřitelé obdrží alespoň tolik, kolik zpravidla při plnění splátkového kalendáře obdrží insolvenční správce za svou činnost. Předloha podle zdůvodnění zakotvuje přísnější požadavky na řádné plnění povinností dlužníka i na dohled ze strany insolvenčního správce tak, aby dlužník splatil dluhy v nejvyšší reálně dosažitelné míře.

mbc ptd