Soudy letos prohlásily 341 konkurzů firem, o 41 méně než před rokem

Praha 30. června (ČTK) – V Česku podle předběžných dat soudy prohlásily v prvním pololetí 341 konkurzů firem, o 41 méně než ve stejném období loni. Počet konkurzů živnostníků klesl o 26 na 112, konkurzů občanů pak o 53 na 144. Na expertním kulatém stolu o tom dnes informovala společnost InsolCentrum, která akci společně s Hospodářskou komorou pořádala. Počty insolvencí firem i občanů jsou podle expertů stále nízké, ale jejich nárůst přijde. Snadným oddlužením může stát negativně ovlivnit platební morálku širší populace, shodli se.

„Paralela s minulou finanční krizí dovozuje, že k podnikatelským insolvencím dochází s časovým odstupem. Nárůst proto očekáváme až okolo let 2024 a 2025. Nejzásadnějším problémem bude nejspíš zadlužení fyzických osob. Současné úvěry domácností totiž výrazně převyšují úvěry podniků,“ uvedla jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Predikovat vývoj insolvencí v ČR je podle expertů složité. Ve hře je krizový scénář vážných ekonomických dopadů zapříčiněný situací na Ukrajině, rostoucí inflací a energetickou krizí, ale také relativně stabilizovaný stav v případě zachování rozvahy všech rozhodujících aktérů, tvrdí. „Klíč k udržení ekonomické rovnováhy a finančně zdravé společnosti má v rukou vláda. Jestliže bude schopna pragmaticky a na základě dat identifikovat ohrožené osoby, firmy či odvětví, pak má ČR slušnou šanci projít složitým obdobím bez mimořádného plošného nárůstu insolvencí,“ dodala Veselá.

Soudy podle původního insolvenčního zákona z roku 2008 povolily až do dnešního dne oddlužení 274.000 dlužníků. Aktuálně v insolvenci splácí 110.000 osob. „Dosavadní systém oddlužení prokazuje mimořádně pozitivní výsledky, protože už umožnil 138.000 lidí zcela se zbavit dluhů,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Úspěšnost oddlužovacího procesu dokazuje podle něj i fakt, že 28 procent osob uhradilo sto procent svých dluhů, naopak jen devět procent nezvládlo splácení a oddlužení jim bylo zrušeno. Dlužníci již uhradili svým věřitelům 80 miliard Kč.

Mezi exekučními dlužníky převládají z 63 procent muži a 89 procent jich představují lidé v produktivním věku. Plánovaná novela vycházející z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci přitom počítá se zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky plošně pro všechny, nikoliv pouze pro konkrétní skupiny dlužníků, kteří to opravdu potřebují.

„V silně inflačním prostředí může další zjednodušování oddlužení vést k tomu, že věřitelé začnou rezignovat na podávání insolvenčních návrhů, protože proces úpadku je časově náročný a reálná hodnota pohledávky je stále nižší. Proto je třeba o plánovaném zmírňování parametrů oddlužení věcně diskutovat,“ doplnil ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

fd rdo