Studie CRIF: V únoru v Česku zbankrotovalo 55 firem, o čtyři méně než v lednu

Praha 6. března (ČTK) – V únoru bylo v ČR vyhlášeno 55 bankrotů společností, o čtyři méně než v lednu. Rovněž bylo podáno 77 insolvenčních návrhů, o jeden méně než v předchozím měsíci. V posledních 12 měsících byly bankrotem nejvíce ohroženy společnosti v Moravskoslezském kraji a v odvětví dopravy a skladování. Vyplývá to z aktuální analýzy dat společnosti CRIF, kterou firma poskytla ČTK.

„V porovnání s únorem loňského roku pozorujeme úbytek firemních bankrotů zhruba o pětinu. Z dlouhodobějšího hlediska pak ubylo bankrotů společností zhruba o desetinu. Pokles počtu firemních bankrotů je v souladu se snižováním podílu nevýkonných úvěrů na celkovém objemu jejich úvěrů, což svědčí o lepšící se platební morálce při splácení dluhu,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Za posledních 12 měsíců bylo vyhlášeno celkem 644 firemních bankrotů, o 80 méně než ve stejném předchozím období. Zároveň bylo podáno 1015 insolvenčních návrhů, o 15 méně než v předchozích 12 měsících.

Největší firma podle obratu, u které byl v únoru vyhlášen bankrot, je společnost OK process. Ta se zabývá zpracováním dat. Největší firmou s návrhem na konkurz je mediální společnost Médea patřící do skupiny Jaromíra Soukupa. „Insolvenční návrh byl podán 27. února, následující den byl odmítnut. Návrh na bankrot podalo také Barrandov Televizní Studio, této společnosti bylo povoleno moratorium,“ doplnil vedoucí datového oddělení portálu www.informaceofirmach.cz Jan Cikler.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v únoru vyhlášeno v Praze, 21. Následovaly Moravskoslezský kraj se sedmi a Středočeský kraj se šesti bankroty. Na Vysočině a v Karlovarském kraji nebyl v únoru vyhlášen žádný firemní bankrot. Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10.000 aktivních společností v Moravskoslezském kraji, a to 20, v Karlovarském kraji a v Praze, kde jich bylo shodně 18. Nejnižší míru bankrotů společností vykázal Středočeský kraj, kde na 10.000 společností připadlo osm bankrotů.

Z hlediska odvětví bylo v únoru vyhlášeno nejvíce bankrotů v odvětví obchodu, a to deset. Ve zpracovatelském průmyslu a odvětví nakládání s nemovitostmi jich bylo shodně po sedmi. Za posledních 12 měsíců připadlo nejvíce bankrotů na 10.000 registrovaných společností v dopravě a skladování. Nejnižší míru bankrotů zaznamenalo odvětví poskytování služeb ve vzdělávání, ve zdravotnictví a v sociální oblasti a v odvětví informačních a komunikačních činností.

fd mha