V dubnu bylo nejméně bankrotů firem i podnikatelů od června 2019

Praha 5. května (ČTK) – V dubnu bylo v Česku vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, o 18 méně než v březnu. Rovněž byl vyhlášeno 601 bankrotů podnikatelů, o 54 méně než v předchozím měsíci. Obě čísla jsou nejnižší od června 2019, tedy od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. Důvodem poklesu je omezené fungování soudů během nouzového stavu. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, kterou dnes firma poskytla ČTK.

Počet návrhů na bankrot obchodních společností se zvýšil o jeden na 91, a dosáhl tak nejvyššího počtu od října 2019. Počet návrhů na bankrot se meziměsíčně snížil o 336 na 507.

„Dubnový počet bankrotů ovlivnil především nouzový stav a opatření související s šířením koronaviru. Podobně jako řada dalších úřadů fungovaly i soudy v omezeném režimu. Svoji roli sehrála i deklarovaná opatření vlády na podporu OSVČ a firem. To se promítlo především do počtu vyhlášených bankrotů, který byl nejnižší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona. U podnikatelů se také výrazně snížil počtu návrhů na bankrot,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V příštích měsících očekává zvýšení počtu návrhů na bankrot firem a podnikatelů a s určitým zpožděním i růst počtu vyhlášených bankrotů. „U firemních bankrotů můžeme čekat jejich nárůst, protože soudy v dubnu nestačily zpracovat všechny návrhy na bankrot a počet nových návrhů zůstal stejný jako v předešlých měsících. Naopak u podnikatelů je možné přechodné snížení počtu vyhlášených bankrotů. Důvodem je to, že se v dubnu výrazně propadl počet nových návrhů na bankrot podnikatelů,“ upozornila Kameníčková.

V dubnu tohoto roku bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v obchodu (14), ve zpracovatelském průmyslu (devět), v profesních, vědeckých a technických činnostech a v odvětví nakládání s nemovitostmi (shodně čtyři). Žádný bankrot obchodních společností nebyl vyhlášen v sektoru dopravy a skladování.

V rámci krajů bylo v dubnu nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (23), v Jihomoravském kraji, v Olomouckém kraji a ve Středočeském kraji (po třech bankrotech). V osmi krajích byl zaznamenán jeden firemní bankrot.

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (79), v Ústeckém kraji (73) a ve Středočeském kraji (67). Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno na Vysočině (14), ve Zlínském kraji (15) a v Karlovarském kraji (20).