Vyděrači zneužívají insolvenční řízení, uvedla NCOZ k českým pachatelům

Praha 29. června (ČTK) – Vyděrači loni využívali k vymáhání fiktivních závazků od podnikatelů insolvenční řízení. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) to uvedla k činnosti českých zločineckých struktur. Ve výroční zprávě dále zmínila ovlivňování veřejných zakázek, ekologickou kriminalitu či parazitování zločinců na problematice náhradního mateřství.

Centrála konstatovala, že i loni pokračoval trend ústupu od použití násilí k páchání trestné činnosti, zejména vražd či únosů. Oproti tomu policie zaznamenala různé formy vydírání mezi podnikateli, které spočívalo ve vytváření fiktivních závazků a jejich následném vymáhání.

„Pohrůžkou není primárně násilí, ale použití zákonných prostředků – zejména insolvenčního řízení,“ popsala NCOZ. Cílem pachatelů je přimět vydíraného například k zaplacení falešné směnky či k vykonání falešného rozhodčího nálezu. Když se podnikatel navrženému insolvenčními řízení úspěšně brání a odmítá fiktivní závazek uhradit, pachatelé mu vyhrožují násilím.

Za aktuální a zároveň i dlouhodobý trend centrála označila získávání kontroly nad veřejnými finančními toky prostřednictvím zneužívání dotací, ovlivňování veřejných zakázek a korupčních průniků. „Také v roce 2022 byly zjištěny snahy českých zločineckých struktur o získání osobních kontaktů na osoby mající vliv na fungování zájmových veřejných institucí,“ zmínila.

K nejvíce skrytým oblastem organizované trestné činnosti podle NCOZ dlouhodobě patří ekologická kriminalita. „Je velmi obtížné až nemožné ji páchat ve větším měřítku bez vytvoření kriminální organizace či struktury,“ míní centrála. Tato trestná činnost obvykle úzce souvisí s krácením daní. „Vzhledem ke specifikům ČR, kde stále existují tzv. staré ekologické zátěže, k jejichž likvidaci se zavázal stát, aby v 90. letech 20. století urychlil ekonomickou transformaci země, je pravděpodobné, že organizovaná ekologická kriminalita je dlouhodobě propojena i s trestnou činností při získávání veřejných zakázek,“ podotkli policisté.

Novým jevem, kterému se loni kriminalisté NCOZ věnovali, pak byla problematika náhradního mateřství. „Je velmi obtížné najít hranici, kdy již jde o kriminálně organizované obchodování s novorozenci,“ uvedli.

Ohledně trestné činnosti související s penězi a platebními kartami centrála sdělila, že pokračoval strmý pokles tzv. skimmingu, tedy padělání platebních karet prostřednictvím údajů získaných umístěním speciálního čtecího zařízení na bankomaty. Loni policisté zaznamenali jediný skimmingový útok, což podle nich souvisí s lepším technologickým zabezpečením bankomatů i karet.

V loňském roce ale vzrostl počet padělků mincí, a to jak české dvacetikoruny, tak eur. Kvalitu padělků dvacetikorun ohodnotili experti jako velmi nebezpečnou. I loni pak policisté řešili nárůst plateb takzvanými filmovými penězi, které jsou volně dostupné v různých obchodech a tržnicích a jejichž držení není podle výkladového stanoviska Nejvyššího soudu trestné.

tep mol