Analýza: Z 80.000 návrhů na oddlužení občanů 77 procent podali advokáti

Praha 29. srpna (ČTK) – Z návrhů na oddlužení občanů, které byly u insolvenčních soudů podány v období od účinnosti novely insolvenčního zákona v červnu 2019 do konce loňského listopadu, podali 77 procent advokáti a 23 procent neziskové organizace. Z nich nejvíce charity. Vyplývá to z analýzy téměř 80.000 dokumentů, kterou na dnešní tiskové konferenci představila společnost InsolCentrum.

Z neziskových organizací podaly charity téměř 5200 návrhů, tedy 29 procent. Poradna při finanční tísni podala 3300 návrhů (18,5 procenta), organizace Člověk v tísni 1100 návrhů (šest procent), ukazují data.

„Sečteme-li návrhy jednotlivých charit, tak by se tyto organizace jako celek umístily na prvním místě. Přitom se zabývají zejména zdravotní péčí pro nemocné a dluhové poradenství poskytují jako okrajovou činnost. Jejich výsledky pro nás představují příjemné překvapení,“ uvedla jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Nezisková organizace Člověk v tísni je podle Veselé vnímána politiky i médii jako hlavní expert na dluhovou problematiku. Výsledky analýzy však podle ní nepotvrdily její postavení lídra v počtu zpracovaných návrhů na oddlužení. Tato organizace podala 1,37 procenta z celkového počtu návrhů, podotkla.

„Člověk v tísni, na rozdíl od Poradny při finanční tísni, dlouhodobě pracuje s nejchudšími lidmi. Schopnější zájemce odkazujeme na jiné poradny, kde s nimi připraví návrh za dvě hodiny. My daleko více kapacit alokujeme na rozporování nemravných nároků. Našimi klienty se také často stávají lidé, kterým někdo zbrkle připravil insolvenční návrh, aniž by zhodnotil budoucí situaci klientů,“ reagoval vedoucí dluhového poradenství organizace Daniel Hůle.

Veselá neočekávala tak velkou převahu advokátních návrhů proti návrhům neziskových organizací. „Zaujalo nás, kolik návrhů jsou schopni zpracovat jednotliví advokáti. Náklady na zpracování advokátních návrhů na oddlužení navíc nezatěžují státní rozpočet, protože je dlužníci hradí sami během oddlužení,“ dodala.

Jde podle ní o systémově čisté řešení doprovázené výchovným prvkem. „Dlužníci vědí, že vstup do oddlužení něco stojí a že si jej sami zaplatí,“ poznamenala. Návrhy akreditovaných společností, kde převažují neziskové organizace, jsou hrazeny z různých zdrojů, veřejných rozpočtů, dotací EU či darů jednotlivců a institucí.

Stát by měl více spolupracovat a podporovat ty skupiny zpracovatelů, které jsou schopny přivést zadlužené lidi do oddlužení a definitivně tím vyřešit jejich finanční problémy, míní Veselá.

V případě advokátů, notářů, soudních exekutorů či insolvenčních správců činí maximální odměna 4000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6000 Kč bez DPH. Odměnu dlužník hradí v rámci svého insolvenčního řízení a jde o pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Oddlužení je proces pro občany i živnostníky, kdy dlužník po dobu maximálně pěti let splácí pohledávky svých věřitelů a na konci může být po splnění podmínek oddlužen, tehdy mu zbytek dluhu zaniká. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

InsolCentrum je analytická společnost, která se dlouhodobě věnuje zpracování a analýze insolvenčních a souvisejících ekonomických, demografických a sociologických dat.

fd rdo