Srovnávač: V insolvenci je za rok a půl deset emitentů dluhopisů, tedy 1,7 pct

Praha 30. srpna (ČTK) – Mezi loňským lednem a letošním červnem se v insolvenci ocitlo deset emitentů dluhopisů, tedy 1,7 procenta z jejich celkového počtu. Tito emitenti vydali 35 emisí dluhopisů (čtyři procenta) v objemu 3,2 miliardy Kč (3,6 procenta). Celkem v tomto období vydaly firmy 886 emisí korporátních dluhopisů za 90,4 miliardy Kč. Více než polovina emitentů nabídla výnosy vyšší než osm procent. Vyplývá to z údajů srovnávače dluhopisů, který provozuje portál Dluhopisomat.cz.

Na nadlimitní emise přes milion eur z nich připadalo 92 procent (83,5 miliardy Kč), na emise podlimitní devět procent (6,9 miliardy Kč). Dluhopisy zvolilo jako nástroj financování v tomto období 596 firem. „Za vzestupem zájmu o dluhopisy stály vysoká míra inflace a vysoké úrokové sazby, stejně jako negativní výnosy z akcií a dalších investic,“ uvedl analytik Comfort Finance Group Vladimír Pikora.

Dlouhodobá výnosová tendence ve sledovaném období rostla. Zatímco počátkem roku 2022 činil vážený průměr výnosů korporátních dluhopisů 6,5 procenta, letos v červnu se přiblížil devíti procentům.

Nejvíce emisí, 424, bylo vydáno se splatností tři až pět let, 260 emisí se splatností do tří let a 202 emisí se splatností nad pět let. Průměrná životnost dluhopisů se prodloužila. Zatímco dříve činila 3,4 roku u podlimitních a 3,8 roku u nadlimitních emisí, v polovině roku 2023 vzrostla na 4,2 roku. „V období vysoké inflace a úrokových sazeb se dluhopisy staly silnou konkurencí bankám,“ dodal Pikora. Vzhledem ke zklidnění inflace předpokládá, že jejich výnosy se budou stejně jako úrokové sazby postupně snižovat.

Na celkovém počtu úpadců i objemu emisí v insolvenci se výrazněji podílely nadlimitní emise. V insolvenci skončilo mezi lednem 2022 a červnem 2023 šest procent firem, které vydaly nadlimitní emise, zatímco u podlimitních emisí činil jejich podíl 1,6 procenta. Pro 70 procent emitentů v insolvenci šlo o jejich první emisi, 80 procent z nich figurovalo v obchodním rejstříku pět a více let.

„Finanční trhy jsou vždy spojeny s určitými riziky a ani dluhopisy nejsou výjimkou. Na druhé straně jsem přesvědčen, že situace je pro investory výrazně bezpečnější a přehlednější než před několika lety, kdy odhady uváděly až desetinu emitentů v insolvenci,“ upozornil Pikora.

Nejvíce emitentů působilo v sektorech finančních služeb (244), realitního developmentu (178), stavebnictví (129) a obchodu (122). Z celkového počtu emisí jich bylo zajištěno 350, tj. 19,2 procenta, obvykle ručitelským prohlášením, obchodním podílem, nemovitostí nebo movitým majetkem.

fd rdo