D&B: Nejbližším okolím může být ohrožena každá desátá firma

Praha 2. prosince (ČTK) – Zhruba každá desátá firma v ČR se může dostat do problémů kvůli svému ekonomicky spjatému okolí. Více než polovina ohrožených firem má registrované sídlo v Praze. Společnosti s rizikovým okolím nejčastěji podnikají v nemovitostech, velkoobchodu a službách. S rostoucími tržbami riziko klesá. Informace zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet, která se zabývá hodnocením rizika firem.

„Každá firma je v podnikání ovlivňována svým okolím. Významnou roli hraje ekonomicky spjaté okolí subjektu, tedy majoritní vlastníci, dceřiné společnosti a statutární orgány, které mohou vytvářet potenciálně rizikové prostředí,“ uvedla analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Dun & Bradstreet v ČR identifikovala 50.912 firem, v jejichž ekonomicky spjatém okolí, do druhé úrovně hloubky aktivních vazeb, je nejméně dvacet procent subjektů s alespoň jedním negativním indikátorem.

Za negativní indikátor považuje insolvence, likvidace, nespolehlivé placení DPH, exekuce nebo dlužnou částka přesahující 100.000 korun. „Jde o typ informace, která by měla být zvažována při prověřování obchodních partnerů,“ dodala.

Rizikové okolí má v ČR 7,8 procenta akciových společností (2115) a 9,6 procenta společností s ručením omezeným (48.797). Výrazně častěji jsou negativně svým okolím ovlivněny menší společnosti, které vykazují nižší tržby. Na 66 procent takových firem tržby nevykazuje, 12 procent má tržby do jednoho milionu korun a tržby 17 procent z nich jsou mezi jedním a 30 miliony korun.

Více než polovina firem, které mohou být ohroženy svým ekonomicky spjatým okolím, má pražskou adresu. Na 12 procent společností s rizikovým okolím podniká v pronájmu a správě nemovitostí, desetina ve zprostředkování velkoobchodu a po osmi procentech má zastoupení nespecializovaný velkoobchod a služby.

fd rdo