Soud schválil reorganizační plán zkrachovalé kožešnické společnosti Kara Trutnov

Hradec Králové 11. listopadu (ČTK) – Krajský soud v Hradci Králové schválil reorganizační plán zkrachovalé kožešnické obchodní společnosti Kara Trutnov. Vyplývá to z dokumentů v insolvenčním rejstříku. Reorganizace má umožnit zachování podnikání Kary. S reorganizačním plánem již 25. října vyslovili souhlas věřitelé. V insolvenčním řízení je Kara od února. Má 160 věřitelů, kteří po ní požadují 277 milionů korun.

Reorganizační plán připravila investiční skupina Natland, která je největším věřitelem Kary. Skupina Natland by se měla při reorganizaci stát vlastníkem Kary. „Reorganizační plán bude účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabude právní moci,“ uvedla dnes společnost Natland. Majoritní vlastník skupiny Tomáš Raška uvedl, že reorganizační plán by následně mohl být naplněn do jednoho měsíce.

Proti pondělnímu usnesení krajského soudu o schválení reorganizačního plánu ve středu podal odvolání k pražskému vrchnímu soudu věřitel Kary Pavel Bednář, který je bývalým finančním ředitelem Kary. Soudu sdělil, že odvolání odůvodní do 23. listopadu. Bednář na říjnové schůzi věřitelů jako jediný hlasoval proti přijetí reorganizačního plánu. Soudu navrhoval, vzhledem k nabídce podnikatele Richarda Benýška na odkup majetku Kary, jednání odročit. Bednář tvrdí, že při konkurzu Kary by byl výnos pro věřitele vyšší než při reorganizaci. Natland se podle něj snaží získat Karu pod cenou. Natland nepoctivý záměr reorganizačního plánu odmítl.

Při rozhodování o schválení reorganizačního plánu se soud musel vypořádat i s nabídkou podnikatele Richarda Benýška, který v říjnu soudu napsal, že za odkup majetku Kary nabízí 103,88 milionu korun. Znalci hodnotu Kary vyčíslili na 80,5 milionu korun. Soud Benýškovu nabídku označil ze nezávaznou, nevynutitelnou a odvolatelnou. Tedy k ní podle soudu nelze při hodnocení, zda jsou splněny zákonem dané podmínky pro schválení reorganizačního plánu, přihlížet.

Soud konstatoval, že částka, kterou Benýšek nabídl, je sice vyšší než hodnota stanovená znalci, ale jinou věcí je skutečná míra uspokojení nezajištěných věřitelů při prodeji majetku Kary konkurzem. Výše uspokojení při variantě konkurzu by podle soudu byla ovlivněna náklady na správu a zpeněžení majetkové podstaty a na uspokojení pohledávek za podstatou.

Benýšek soudu 5. listopadu napsal, že svou nabídku myslí zcela vážně. Uvedl, že jeho nabídka znamená pro věřitele větší výnos než při variantě reorganizace. Natland dnes uvedl, že věřitelé při reorganizaci získají téměř o 30 procent vyšší uspokojení svých pohledávek, než kdyby Kara skončila v konkurzu. Raška na říjnové schůzi věřitelů uvedl, že Benýškův návrh není myšlen vážně a označil jej za účelovou obstrukci. Tato tvrzení Benýšek následně rozhodně odmítl.

Za záchranou Kary a obnovením jejího chodu stojí podnikatel Zdeněk Rinth, který se v této věci spojil se skupinou Natland a záchranu financuje. Rinth Karu od května řídí a provoz finančně podpořil. Dříve uvedl, že je do záchrany Kary připraven vložit až 90 milionů korun. V budoucnu by se Rinth měl stát většinovým majitelem Kary.

Kara pod Rinthovým vedením v polovině května začala opět otevírat uzavřené prodejny. Nyní má otevřených 26 prodejen v Česku a šest na Slovensku a zaměstnává asi 150 lidí. Raška uvedl, že firmu bude nadále řídit Rinth, jehož osoba je důležitou zárukou pokračování dobrých vztahů Kary s jejími obchodními partnery.

Skupina Natland za Karou drží pohledávky za 170 milionů korun. Své zajištěné pohledávky 40,9 milionu korun by měla podle reorganizačního plánu kapitalizovat úpisem nových akcií Kary, kdy se v rámci reorganizace stane jejím jediným vlastníkem. Se zbytkem pohledávek má být Natland uspokojen stejně jako nezajištění věřitelé.

Nezajištění věřitelé by měli získat zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek, zatímco v případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta. Na uspokojení nezajištěných věřitelů poskytne Natland 23 milionů korun ve formě dobrovolného příplatku mimo základní kapitál. Dosavadní majitel Kary, investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky, nedostane při reorganizaci nic.

Rinth byl vlastníkem Kary do roku 2018, kdy ji prodal investiční skupině C2H. Insolvenční návrh na sebe podala sama Kara začátkem února. Uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Podle Natlandu byla důvodem insolvence Kary i neúspěšná obchodní strategie bývalého managementu a poskytování půjček ostatním společnostem ze skupiny C2H.

Zdeněk Rychtera dr gcm