Poradna

Insolvence a příspěvek na mobilitu
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den, jsem poživatelem invalidního důchodu ve 3. stupni a zároveň pobírám příspěvek na mobilitu. Insolvenci mám schválenou již 2. rokem formou splátkového kalendáře. Může insolvenční správce požadovat srážku i z příspěvku na mobilitu, která mi byla schválena v průběhu oddlužení? Jedná se o účelově vázanou sociální dávku sloužící k zabezpečení základních potřeb dlužníka, ze které nelze provádět srážku na insolvenci? 
Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Dobrý den, příspěvek na mobilitu, podle mého názoru, nelze postihnout srážkami, jelikož se jedná o účelově vázanou sociální dávku sloužící k zabezpečení základních potřeb dlužníka.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den, 
viděl jsem zde několik dotazů ohledně výmazu z rejstříku. Měl bych prosím dva dotazy na které jsem úplně odpověď nenašel:

  1. Jaká je pravděpodobnost vymazání před ukončením 5ti leté lhůty? Je to vůbec reálně možné?
  2. Po uplynutí pěti let se můj rejstřík nevymaže ale zůstane viditelný pro nějaké subjekty? Myslím tím třeba bankovní instituce. Rád bych svůj nový život začal čistý, postavil si, případně si koupil dům. Uvidí banka nějaký záznam po těchto pěti letech když budu žádat o hypotéku? 

Předem vám moc děkuji za odpověď,
S pozdravem
Miroslav

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Dobrý den, vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků je možné pouze po uplynutí 5ti leté lhůty (srov. § 425 odst. 1 IZ).  Po uplynutí této lhůty insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků vyškrtne a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. To se však dotýká pouze insolvenčního rejstříku a nelze vyloučit, že bankovní instituce, na kterou se obrátíte za účelem získání hypotéky Vás bude mít v seznamu, který si vede a budete tedy na jejím "black listu". Pokud však budete disponovat rozhodnutím o splnění oddlužení s přiznáním osvobození od placení pohledávek dle ust. § 413 a § 414 IZ, tak by to bance mělo postačovat k tomu, aby Vám hypotéku poskytla (samozřejmě za předpokladu, že nebudete zatížen novými dluhy).
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Vypsání konkurzu na osobu, která po ukončení insolvence opakovaně nehradí své závazky
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den,
rozhodnutím soudu ve věci zrušení a vypořádá podílového spoluvlastnictví mi měl být vyplacen vypořádací podíl ve výši 800.000,- Kč spoluvlastnicí, které před 2 lety byla ukončena insolvence. U soudu prohlašovala, že má její syn předschválenou hypotéku a má tedy dostatek prostředků. Na úhradu vypořádacího podílu jí bylo soudem dáno 6 měsíců od právní moci rozsudku. Během těchto 6 měsíců byla spoluvlastnici nařízena nová exekuce, která vznikla po ukončení IŘ. V soudem daném termínu 6 měsíců k vyplacení vypořádacího podílu nedošlo, předala jsem k vymahaní exekutorovi. Pokud osobě po ukončení insolvence vznikají další dluhy, mohu na ni vypsat konkurz ? Porušuje svým chováním insolvenční zákon?
Děkuji,
Minaříková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Dobrý den, pokud dlužník splní podmínky oddlužení a soud vydá rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. § 413 IZ) a osvobodí dlužníka od placení pohledávek (srov. § 414 IZ), neznamená to, že by dlužník disponoval pro futuro ochranou vůči věřitelům a nemohlo být na dlužníka vydáno rozhodnutí o úpadku (srov. § 136 a násl. IZ). Pokud se tedy dlužník po splnění oddlužení dostane do stavu, který je definován v ust. § 3 IZ jako úpadek, tak je možné s ním zahájit insolvenční řízení a v rámci toho řešit jeho úpadek konkursem.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 6 měsíců

Dobrý den,
jmenuji se Koutný Petr,před 3 roky jsem zaplatil celou svou insolvenční co jsem měl. Nyní bych se chtěl zeptat jak je možné si záznam nechat vymazat abych nemusel čekat 5 let na vymazání..
 
dekuji s pozdravem a přáním hezkého dne Koutny

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 6 měsíců

Dobrý den, vyškrtnutí ze seznamu dlužníků je možné pouze po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo ukončeno insolvenční řízení (srov. § 425 odst. 1 IZ). Dřívější vyškrtnutí možné není.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Předčasně ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Dobrý den,
Neni mi jasne jak přesně je myšleno předčasně ukončení insolvence po 30 letech při splacení 60%,Uvadi se ze to platí pouze pro insolvence zahájené před 1.6.2019,já sem podával zadost o insolvenci 28.3.2019 první splátka proběhla až 09/2019 mám nárok na předčasně splacení nebo ne ? 
Dekuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den, novela IZ č. 31/2019 Sb. v přechodných ustanoveních upravila, že v insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zák. č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Tedy pro zodpovězení Vašeho dotazu je rozhodující nejen datum zahájení insolvenčního řízení ale i skutečnost, že v tomto řízení bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Pokud se tak stalo před 1.6.2019, tak se tato novela na Vaše oddlužení nepoužije.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výmaz z insolvenčního rejstříku
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat kde a jak mohu požádat o výmaz z insolvenčního rejstříku. Insolvence mi skončila řádně po 5 letech 15. května 2017 rozhodnutím soudu, ale stále jsem veden v insolvenčním rejstříku.
Moc děkuji za odpověď.
Martin Labík

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den, pokud jde o vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků, tak podle ust. § 425 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení.
Jestliže tedy ve Vašem případě tato doba již uplynula, požádejte insolvenční soud o vyškrtnutí ze seznamu dlužníků, jestliže tak soud neučinil bez návrhu.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Dobrý den. Insolvenční správce ukončil insolvenci, dle podaných dokumentů, dne 29.7.2022.
Do kdy musí soud vydat usnesení o ukončení insolvence?
Předem děkuji za odpověď, Pavel Veverka.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den, insolvenční soud nemá IZ stanovenou lhůtu a je tedy nezbytné vyčkat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Nezabavitelna částka
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Dobrý den, jak se dá zjistit, jestli je vyplácena správná výše nezabavitelne částky insolvenčním správcem.Dekuji

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den,
Nejvyšší soud svým Stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 08.06.2022, sp. zn.: CPJN 202/2022 odstranil výkladové problémy a rozdílné přístupy při stanovení nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena z měsíční mzdy. Aktuálně by tedy měl být přístup insolvenčních soudů v této oblasti jednotný. Pokud chcete mít kontrolu nad správností výše nezabavitelné částky vyplácené insolvenčním správcem, tak nejdříve požádejte o vysvětlení insolvenčního správce. V případě pochybností doporučuji se obrátit na advokáta, který se zabývá problematikou insolvenčního práva.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Mzda v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Dobrý den, jak zamestnec zjistí,v jakým termínu je mzda doručena insolvencnimu správci?, Děkuji za odpověď.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den, zaměstnanec má možnost u svého zaměstnavatele zjistit, kdy zaměstnavatel odpovídající částku odeslal na účet majetkové podstaty. Lze reálně předpokládat, že tato částka bude připsána na účet majetkové podstaty v zásadě do druhého dne.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Výplata nezabavitelne částky
Tazatel se zeptal(a) před 7 měsíců

Jaká je lhůta pro vyplácení nezabavitelne částky insolvenčním správcem, pokud veškeré příjmy jsou zasílány insolvencnimu správci 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 7 měsíců

Dobrý den, lhůta pro výplatu nezabavitelné částky není zákonem přesně stanovena. K výplatě by tedy mělo dojít v krátké lhůtě.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Předčasné ukončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 8 měsíců

Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit a radu. Insolvence, které vznikly od 1.6.2019 mají nárok na předčasné ukončení, pokud dlužník v době 3 let splatí nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. Moje první splátka insolvence byla v lednu 2019. Je možné zkusit požádat soud o předčasné ukončení, když jsem podmínku splnila? Nebo nemám nárok, protože mám insolvenci staršího data o půl roku? Mockrát děkuji za odpověď a přeji krásný zbytek dne. Mudruňková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíců

Dobrý den, máte na mysli novelu IZ č. 31/2019 Sb., která nabyla účinnosti 1. 6. 2019. Tato novela, mimo jiné, stanovila, že v insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí její účinnosti, se postupuje podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti této novely. Z tohoto důvodu se na Vaše oddlužení nepoužije možnost jeho předčasného ukončení, tak jak píšete.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 
 

vyhlášení insolvence na zaměstnavatele
Tazatel se zeptal(a) před 8 měsíců

Dobrý den,
zaměstnavatel nám nevyplatil mzdy za červen a z poznatků o chodu firmy jsme si jistí, že do konce července nevyplatí, protože není z čeho. Činnost firmy je absolutně utlumená, takže to vypadá, že nové vedení nehodlá pokračovat v provozu firmy. Z vyjádření manažerů absolutně nepřichází v úvahu, že vyhlásí úpadek nebo půjdou do insolvence. Můžeme jako zaměstnanci poslat zaměstnavatele do insolvence kvůli nevyplaceným mzdám? Můžete mě, prosím, nasměrovat na nějakou srozumitelnou informaci, co v takové situaci máme dělat? Kde najít formuláře a jak se dostat v rámci insolvenčního řízení ke mzdám?
Předem díky Tóthová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíců

Dobrý den, insolvenční návrh podat samozřejmě můžete. Insolvenční návrh zaměstnance na zaměstnavatele musí obsahovat označení insolvenčního navrhovatele (zaměstnance) a označení dlužníka (zaměstnavatele), kterého se týká. V insolvenčním návrhu musí být uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka – zaměstavatele nebo jeho hrozící úpadek, a dále skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat insolvenční návrh. Rovněž platí, že v návrhu musí být označeny důkazy (pracovní smlouvy, mzdové listy, výplatnice, upomínky apod.), kterých se zaměstnanec, dovolává.
Pokud jde o zpracování insolvenčního návrhu, tak doporučuji se v této věci obrátit na advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Pokud jde o Vaše mzdové nároky, tak se se svou pohledávkou (dlužnou mzdou) můžete obrátit na úřad práce. Úřad práce Vám vyplatí mzdu za tři měsíce z tzv. rozhodného období. 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
 

Výpoveď zaměstnance při insolvenci zaměstnavatele
Tazatel se zeptal(a) před 8 měsíců

Dobrý den, zaměstnavatel je v insolvenci, na dotaz insolvenčnímu správci, kdy bude dávat výpovědi, jsem obdržel odpověď, že zatím ne, až bude firma v konkurzu. Zaměstnavatel mi zatím dluží jednu mzdu. Můj dotaz zní: Pokud dám teď výpověď mám nárok na odstupné? Děkuji.

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíců

Dobrý den, ustanovení zákoníku práce platí i v prostředí insolvenčního řízení. Odstupné je upraveno konkrétně v ust. § 67 ZP. Podle tohoto zákonného ustanovení platí, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné. Pokud podáte výpověď Vy, tak nárok na odstupné mít nebudete.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Výmaz p. Bartkovský
Tazatel se zeptal(a) před 8 měsíců

Dobrý den, jako hypoteční poradce řeším klientovi Bartkovskému rč: 8409054885 družstevní bydlení na dům, poslední záznam má 2019, pro vstup do družstva musí mít rejstřík čistý, prosím, je možné požádat o výmaz? Bohužel neznám lhůty, jak to s insolvencí funguje....Děkuji, s pozdravem, Jemalová Jana 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 8 měsíců

Dobrý den, předpokládám, že Váš dotaz cílí na vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků. Tato problematika je upravena v ust. § 425 IZ tak, že po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Lustrace majetku insolvenčního věřitele
Tazatel se zeptal(a) před 9 měsíců

Dobrý den, 
ráda bych se zeptala, jak dlouho zpětně od zahájení insolvenčního řízení, je možno prohlásit neplatnost či neúčinnost právních jednání provedených insolvenčním dlužníkem (převod majetku, vklad majetku do svěřenského fondu, dar apod.). Předem mockrát děkuji za odpověď.
S pozdravem
Nina Valešová

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíců

Dobrý den, pokud jde o neúčinnost právních úkonů dlužníka, tak obecnou definici neúčinných právních úkonů nalezneme v ust. § 235 IZ. IZ rozlišuje tři typy skutkových podstat právních úkonů:
a) neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění (viz § 240 IZ)
b) neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů (viz § 241 IZ)
c) neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů (viz § 242 IZ).
U ad a) a ad b) platí, že možnost domoci se neúčinnosti  právních úkonů může být úspěšná: 

  • byl-li právní úkon učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern,
  • nebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Pokud jde o ad c), tak platí lhůta 5ti letá od zahájení insolvenčního řízení.
Otázku neplatnosti posuzuje insolvenční soud kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce

Výmena insolvencniho spravce
Tazatel se zeptal(a) před 9 měsíců

Dobrý den,rád bych se Vás zeptal za tchyni,která si už neví rady.Jak postupovat v případě,kdy byl v průběhu oddlužení vyměněn insolvencni správce,avšak nikdo nekontaktoval zaměstnavatele a ten poukázal prostředky na účet bývalého správce,který  bohužel nekomunikuje  ani s ní,ani s novým správcem a v červnu ji nepreposlal výplatu ponizenou o částku insolvence?Ona má i invalidní důchod,proto chodila celá výplata správci a ten ji vždy poslal část té mzdy zpět.Jak se tedy může těchto penez co nejrychleji domoci,kdyz zustala v cervnu defakto bez prostredku?
Dekuji
 S pozdravem Třesohlavý

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 9 měsíců

Dobrý den, pokud došlo k odvolání IS (dle § 31 IZ) nebo ke zproštění IS (dle § 32 IZ) stalo se tak bezpochyby usnesením insolvenčního soudu. Doporučuji proto toto usnesení si dohledat na insolvenčním rejstříku. Předpokládám, že usnesení bude stanovovat povinnosti, které má splnit odvolaný nebo zproštěný IS. Po dohodě s Vaším novým IS bych doporučoval požádat o součinnost insolvenční soud.
 
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

plomba na nemovitost po skončení insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 10 měsíců

Dobrý den,
řádně jsme ukončili INS.Doklad od soudu s nabitím právní moci máme již v ruce od roku 2/2021.
Stále máme plomby na chatě exekutoři nic neodstranují.
Jak máme postupovat aby se plomby odstranili.
Děkuji moc za odpověd.
Kateřina Demeterová
 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 10 měsíců

Dobrý den, pokud exekutor nekoná a pohledávka zanikla, je nezbytné exekutora urgovat.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Insolvence – srážky ze mzdy
Tazatel se zeptal(a) před 11 měsíců

Dobrý den,
máme zaměstnankyni, které jsou sráženy splátky v souvislosti s insolvencí.
Nevím, jestli mám při výpočtu zahrnovat zvýšení normativních nákladů na bydlení - na internetu jsem se setkala s oběma názory.
Můžete mi říct oficiální stanovisko asociace insolvenčních správců?
Děkuji.
 
Gabriela Bartáková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíců

Dobrý den, na položenou otázku neexistuje jednotný výklad a to i mezi různými insolvenčními soudy, což znamená i odlišnou situaci u dlužníků v různých krajích. Doporučoval bych proto se obrátit na příslušný insolvenční soud s dotazem, jak postupovat. Pokud jde o ASIS, tak ta není povolána podávat oficiální stanoviska.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

uhrazeni insolvence
Tazatel se zeptal(a) před 11 měsíců

Dobrý den 
před 14 dni jsem uhradila svému správci insolvenci v plné výši a od té doby se nic neděje správce pry čeká až mu dovolí vše vyplatit ale soudu nic neposlal. Opravdu mu musí soud dovolit vše vyplatit? je nějaká lhůta do kdy to má vyplatit. Když se ho ptala tak mi bylo řečeno jsem dlouho dlužila tak si zase počkám já . Docela bych to potřebovala dořešit ale nevím jak dál pokračovat
Děkuji Kořínková

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 11 měsíců

Dobrý den, pokud došlo z Vaší strany ke splnění oddlužení podle ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ, tedy jste splatila nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, tak je to důvodem pro vydání rozhodnutí o splnění oddlužení (srov. ust. § 413 IZ). Vydání takového rozhodnutí je odvislé od podání zprávy IS o splnění oddlužení. Pokud jste úhradu provedla před 14 dny, jak uvádíte, tak k tomuto sděluji, že IS musí pro účely podání zprávy vše překontrolovat, zejména ověřit, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je opravdu řádně splněno a že neeviduje žádné nedoplatky dle stanoveného splátkového kalendáře. Na tuto činnost je doba 14ti dnů poměrně krátká, a proto doporučuji ponechat IS ještě nějaký čas ke zpracování.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce

Podnikání v insolvenci
Tazatel se zeptal(a) před 12 měsíců

Dobrý den, s manželem máme insolvenci schválenou 8/2021, manžel je v ID 3. stupně, já jsem zaměstnaná na HPP a ráda bych si jako vedlejší činnost rozjela podnikání. Přemýšlím o možnosti OSVČ i s.r.o., jako jednatel. Chtěla bych se zeptat, jak to pak funguje se srážkami, když bych měla OSVČ a platila paušální daň nebo jako v pozici jednatele? Ještě podotknu, že ač nemusíme splnit hranici 30% za 5 let, srážky z mého platu jsou vyšší, tudíž víme a chceme, aby byla hranice 30% za 5 let splněna a my tím měli určitou jistotu osvobození. Děkuji za odpověď. 

JUDr. Pavel Berger Personál odpověděl před 12 měsíců

Dobrý den, insolvenční zákon neomezuje dlužníka v jeho rozhodnutí začít během trvání schváleného oddlužení podnikat, tedy začít vykonávat výdělečnou činnost jako OSVČ či začít vykonávat funkci statutární orgánu v korporaci (jednatel, člen představenstva atd.). Pokud tedy budete splňovat podmínky stanovené příslušnými právními předpisy pro konkrétní předmět podnikání (resp. živnost), můžete začít vykonávat činnost jako OSVČ. Jestliže se tak rozhodnete, je nezbytné o této skutečnosti informovat insolvenčního správce a insolvenční soud, a to zejména  s ohledem na skutečnost, že se dostanete do režimu splátkového kalendáře fyzické osoby - podnikatele dle ust. § 398b IZ. Zahájením podnikatelské činnosti začínají pro dlužníka i IS platit jiná, IZ stanovená pravidla pro provádění srážek pro oddlužení. Nově budete měsíčně splácet nezajištěným věřitelům z Vašeho příjmu z podnikání nevratnou částku, která je IZ označována jako "zálohová splátka". Ta se určuje z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za poslední zdaňovací období podle zvláštního zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že ve Vašem případě nebude možné postupovat tímto způsobem, neboť budete teprve jako OSVČ začínat, bude použita určitá fikce upravená v ust. § 398b odst. 5 IZ a zálohová splátka bude stanovena z průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Vaše rozhodnutí o podnikání je tedy nezbytné řádně uvážit.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce