Správkyně Sberbank CZ zahájila výběrové řízení na odkup dluhopisů

Ve 3. odstavci jsme opravili chybné: „dluhopisy EPH Financing CZ v nominální hodnotě 250.000 Kč“ na správné „dluhopisy EPH Financing CZ v nominální hodnotě 250 milionů Kč“.

Praha 2. února (ČTK) – Insolvenční správkyně Sberbank CZ Jiřina Lužová zahájila výběrové řízení na odkup korporátních dluhopisů z portfolia banky, která je v likvidaci. Předmětem nabídky je prodej tří korporátních dluhopisů v nominální hodnotě 730 milionů korun. Vypořádání prodeje očekává nejpozději do poloviny dubna 2023. Lužová o tom dnes informovala ČTK.

„Prodej korporátních dluhopisů v portfoliu Sberbank CZ je dalším krokem k získání finančních prostředků na vypořádání věřitelů banky ještě v letošním roce,“ uvedla Lužová.

K prodeji korporátních dluhopisů v portfoliu banky přistoupila správkyně v rámci procesu zpeněžení majetkové podstaty Sberbank CZ. Předmětem prodeje jsou dluhopisy Colt CZ Group SE v nominální hodnotě 380 milionů Kč, Czechoslovak Group v nominální hodnotě 100 milionů Kč a EPH Financing CZ v nominální hodnotě 250 milionů Kč.

Potenciální zájemci o koupi dluhopisů nebo jen některého z nich musí vyjádřit svůj předběžný zájem o účast ve výběrovém řízení nejpozději do 10. března 2023 do 17:00. Na základě předběžného zájmu budou následně vyzváni k podání závazných nabídek na odkup jimi poptávaných dluhopisů.

Lužová 16. prosince loňského roku podepsala kupní smlouvu s Českou spořitelnou na prodej úvěrů banky za 47,1 miliardy korun. V případě úspěšného vypořádání prodeje předpokládá, že věřitelé budou vypořádáni ve druhé polovině roku 2023. Jakmile spořitelna uhradí dohodnutou kupní cenu, začne přesun klientů Sberbank CZ do České spořitelny.

Výtěžek z prodeje úvěrového portfolia společně s dostupnou hotovostí banky (včetně narostlých úroků) a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ bude podle Lužové zřejmě postačovat k plnému uspokojení věřitelů v první (Garanční systém) i druhé skupině (fyzické osoby a malé a střední firmy) a s velkou pravděpodobností i k více než 95procentnímu uspokojení věřitelů ve třetí skupině (kraje, města, obce a velké společnosti). Je podle ní možné, že i věřitelé ve třetí skupině budou uspokojeni téměř sto procenty.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem loňského srpna. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

fd rdo