Vrchní soud v Praze potvrdil, že konkurz na vydavatelství Mladá fronta je platný

České Budějovice 24. února (ČTK) – Vrchní soud v Praze potvrdil, že konkurz na vydavatelství Mladá fronta je platný. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí krajského soudu. Zamítl odvolání dvou věřitelů, firem Jaromír Soukup Consulting a Crane Constancy Investments (CCI). Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.

„Návrh věřitelů na povolení reorganizace insolvenční soud zamítl, neboť reorganizace dlužníka není přípustná, když neprovozuje obchodní závod nebo jeho část a obnova provozu nepřichází v úvahu, přičemž reorganizací takový stav není možné vytvořit,“ uvedl v odůvodnění soudce Peter Trebatický.

Krajský soud v Českých Budějovicích loni v září opět prohlásil konkurz na vydavatelství Mladá fronta. Podle soudu nelze firmu reorganizovat, když nemá provoz ani zaměstnance. Vrchní soud v Praze zrušil loni v srpnu předchozí usnesení krajského soudu, který zamítl návrh na reorganizaci vydavatelství a poslal Mladou frontu do konkurzu. Teď Vrchní soud v Praze rozhodl o odvolání proti konkurzuInsolvenční správkyně Petra Hýsková ČTK letos v únoru řekla, že až když soud konkurz potvrdí, teprve potom bude možné zpeněžit všechen majetek vydavatelství.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že dlužník závod ani část závodu nemá, neboť již v době, kdy dlužník skutečně ukončil provozování svého závodu, který dlouhodobě hospodařil ve ztrátě, přišel prakticky o celou personální složku a jeho majetková podstata neumožňovala jeho další provozování pro úplnou absenci provozních prostředků. Podmínka existence závodu, jakožto podmínka pro přípustnost reorganizace, nebyla splněna, přičemž dle zpráv správkyně dlužník ani žádná jeho část netvoří organizovaný soubor jmění, který by mohl sloužit k provozování činnosti dlužníka,“ uvedl dále v odůvodnění Trebatický.

Na účtech majetkové podstaty Mladé fronty je kolem 50 milionů Kč. Pohledávky byly loni o desítky milionů vyšší než tato částka. Věřitelé žádali dříve po vydavatelství asi 400 milionů. Kumulovaná ztráta Mladé fronty byla podle starších informací téměř 200 milionů. Firma už nemá žádné zaměstnance. Provoz vydavatelství ukončil soud.

Letos 10. února Krajský soud v Českých Budějovicích vydal souhlas s tím, aby firma Czech Property Investments (CPI) dostala v insolvenčním řízení s vydavatelstvím Mladá Fronta přes dva miliony Kč. Jde o úrok z částky, kterou vydavatelství firmě dlužilo, vyplývá z insolvenčního rejstříku. CPI již dříve získala sumu 25,8 milionu Kč. Firmě CPI, jejímž většinovým vlastníkem je Radovan Vítek, dlužilo vydavatelství Mladá fronta 23,2 milionu Kč. Tak vysoký úvěr CPI poskytla Mladé frontě, na úrocích vznikl další dluh. CPI vlastnila jako zajištěný věřitel některé ochranné známky i internetové domény jako euro.cz nebo profit.cz. CPI je jedním ze zajištěných věřitelů.

Mladou frontu, která vydávala ekonomický týdeník Euro, několik dalších časopisů nebo knihy, poslal soud do konkurzu poprvé předloni. Hýsková pak začala majetek vydavatelství rozprodávat. Loni v lednu se v dražbě prodala on-line divize vydavatelství včetně ochranných známek tištěného časopisu Euro. Koupila ji společnost Internet Info za 15,8 milionu. Stejný měsíc se vydražily některé časopisy téměř za 4,2 milionu. V únoru koupila firma Albatros Media za 14 milionů knižní divizi vydavatelství.

vkc gcm