Zpráva: Předlužení drží lidi v šedé ekonomice, chybí sociální podnikání

Praha 16. února (ČTK) – Předlužení představuje překážku v zaměstnávání a udržuje řadu lidí v šedé ekonomice. Osoby se znevýhodněními mají ztížený přístup na trh práce. V Česku chybí pravidla sociálního podnikání a jasná není ani jeho podpora. Systém dávek je nepružný a účinnou pomoc vždy nezajišťuje. Vyplývá to z výroční zprávy Caritas Cares 2021, kterou dnes představili zástupci Charity ČR. Podle dokumentu jsou řešením úprava pravidel exekucí a insolvencí, důstojné mzdy, opatření na podporu zaměstnávání i uzákonění podoby sociálních podniků. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti v EU, patří také ke státům s nejnižší mírou chudoby.

Charita ČR je největší poskytovatel sociálních služeb pro potřebné v Česku. Předloni měla 179.400 klientů. Výroční zprávy o sociální situaci vydává každé dva roky. Tentokrát se zaměřila na trh práce. Situaci mapovala loni v dubnu ve svých 533 domovech, poradnách, centrech a dalších zařízeních a službách.

„Co se týká statistických čísel, ČR na tom není špatně. Máme velmi malou míru nezaměstnanosti a naopak vysokou míru zaměstnanosti. Vypadá to, že jsme v podstatě úplně happy. Tak to ale není. Snažíme se rozklíčovat to, co není na první pohled vidět,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Podle údajů exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku 4,58 milionu exekucí, mělo je 711.900 dlužníků. Přibývá lidí, kteří mají velký počet exekučních řízení naráz. Deset a víc exekucí současně mělo předloni 141.800 dlužníků. Meziročně to bylo o osm procent víc. „Lidé mají zablokované účty, mají omezenou možnost získat práci, ubytování, příjmy. Vede je to k šedé ekonomice,“ řekla manažerka Charity ČR Iva Kuchyňková.

Dlužníkům z oficiálního výdělku zůstává po srážkách splátek dluhu jen nezabavitelné minimum. Podle charitních pracovníků se z částky dá jen obtížně vyžít, navíc se liší u lidí v exekuci a v oddlužení. Zaměstnavatele zatěžuje pak vyřizování splácení u více dlužníkových exekutorů. Podle zprávy jsou zadlužení kvůli nastavení systému vymáhání „nuceni pracovat v šedé ekonomice“ a funkční není ani nepružná soustava dávek.

Ztížené uplatnění mají i lidé s postižením, příslušníci menšin, migranti, rodiče malých dětí, lidé vyššího věku, propuštění vězni, obyvatelé ghett, ale také ženy. Charitní zpráva poukazuje i na propast ve výdělcích mužů a žen. V průměru ženy v Česku vydělávají téměř o pětinu méně. Podle dokumentu chybí zákonná pravidla pro sociální podnikání, jasná pak není ani jeho podpora. Právě v sociálních firmách by tisíce znevýhodněných našly uplatnění, uvádějí experti.

Podobné zprávy připravují i charity v dalších 17 státech. Zjištění ze všech zemí se pak promítnou do celoevropského dokumentu. Ten pak autoři představí Evropské komisi, Evropskému parlamentu a dalším institucím. Vyjednávat budou o změnách evropské legislativy či přijetí opatření.

ktk jw