Ministerstvo vytvořilo nové formuláře pro insolvenční řízení

Praha 5. ledna (ČTK) – Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo nové formuláře k insolvenčnímu řízení. Podle úřadu bude nyní vyplnění dokumentů snazší pro účastníky řízení a zároveň změna přinese úsporu související s tiskem a archivací příslušných materiálů. Mluvčí ministerstva Vladimír Řepka dnes na dotaz ČTK uvedl, že podstatou změny je vypuštění nadbytečných informací, které se v insolvenčním procesu vykazovaly často opakovaně.

Stav původních formulářů úřad označil za „dlouhodobě neudržitelný“. Modernizované vzory nyní odrážejí novou právní úpravu. Je mezi nimi například seznam přihlášených pohledávek, zpráva o plnění oddlužení či zpráva o plnění reorganizačního plánu.

Osmnáctku původních formulářů zredukovalo ministerstvo na 11. Podle úřadu tím ušetří administrativní síly jak insolvenční správci, tak soudy. Sníží se celkový počet i rozsah podání, které vyžadují kontrolu, zpracování a archivaci. Materiální úsporu úřad vyčíslil na 900.000 korun ročně, úsporu osobních nákladů administrativy insolvenčních řízení odhadl na 66,4 milionu korun za rok.

Ministerstvo ale zároveň uvedlo, že letos počítá s vytvořením šesti nových dodatečných formulářů. Konkrétně jde o vyrozumění o soupisu majetku, vyrozumění o popření pohledávky, návrh na vydání výtěžku zpěněžení a seznam majetku, závazků a zaměstnanců.

Podle Řepky půjde o doporučené vzory, které sjednotí formu dokumentů a nezvýší objem administrativy. Mluvčí uvedl, že nyní mají jednotliví insolvenční správci vytvořené například pro seznamy majetku či zaměstnanců své vlastní vzory v různých aplikacích.

„V reálu to nyní vypadá tak, že v každém insolvenčním řízení jsou seznamy jiné, byť obsahují v zásadě stejné informace. Pokud s nimi potom má insolvenční soud, advokát či věřitel pracovat, tráví mnoho času pracným vyhledáváním informací v dokumentu,“ uvedl mluvčí.

Podnět ke vzniku insolvenčních formulářů původně vzešel ze spolupráce ministerstva spravedlnosti a Vysoké školy ekonomické. Na tvorbě modernizovaných vzorů se podíleli i zástupci soudů, představitelé spolků insolvenčních správců a Česká advokátní komora.

tep jw